לימודים לתואר ראשון ("בוגר")

מבנה הלימודים
זרקור לתכניות חדשות וייחודיות
רשימת תחומי הלימוד לתואר ראשון
תנאי הקבלה לתואר ראשון

מבנה הלימודים לתואר ראשון

הלימודים לתואר "בוגר" (B.A., B.Sc. וכו') נמשכים שלוש שנים לפחות, למעט לימודי המשפטים וריפוי בעיסוק שאורכם שלוש שנים וחצי, לימודי סיעוד והנדסת מחשבים שאורכם ארבע שנים ולימודי רוקחות שאורכם ארבע שנים כולל התמחות מעשית בת שישה חודשים.

האוניברסיטה העברית מציעה מספר תכניות לימוד המשלבות לימודים לקראת תואר ראשון ושני ונמשכות ארבע-חמש שנים. ההצטרפות לתכניות אלה היא בשנים המתקדמות, בהתאם להישגים בלימודים.

הלימודים לתואר ראשון מתקיימים בשלושה מסלולים שונים:

  • מסלול חד-חוגי: מסלול בו לומדים חוג אחד ובו תכנית לימודים מלאה. דוגמאות: רפואה; מדעי התזונה.
  • מסלול דו-חוגי: מסלול בו לומדים שני חוגים בהיקף דומה, כשכל חוג נלמד על-פי דרישותיו. דוגמאות: מינהל עסקים וכלכלה; מתמטיקה ופילוסופיה.
  • מסלול שילוב מובנה: מסלול המורכב מלימודים מכמה חוגים אשר אורגנו בתכנית לימודים מובנית. דוגמאות: פכ"ם (פילוסופיה,כלכלה ומדע המדינה); פסיכוביולוגיה.

ישנן פקולטות המציעות לימודים הן במסלול חד-חוגי והן במסלול דו-חוגי.

ה פקולטה למדעי הרוח:

המסלול הדו-חוגי כולל שני חוגים + לימודי חובה נוספים. במסלול זה ניתן לבחור גם חוג מ פקולטה אחרת או לבחור כחוג שני את תכנית הלימודים הרב-תחומית, בה נלמדות שתי חטיבות ולימודים משלימים. מכסת הנקודות לקבלת תואר הוא 120 נקודות זכות לפחות. במספר תכניות יהיה מספר נקודות הזכות הסופי גבוה יותר. כל תלמידי ה פקולטה לומדים במסלול הדו-חוגי, למעט בית הספר לחינוך בו ניתן להצטרף למסלול החד-חוגי לאחר השלמת לימודי שנה א' בשני החוגים.

לימודי חובה נוספים כוללים קורס בכתיבה מדעית, קורס מקוון בהכרת משאבי הספריה וקורסי " אבני פינה " כמפורט בשנתון ה פקולטה , בהתאם לחוג הנלמד.

מסלול מיוחד בחוג לאנגלית למועמדים שאינם עומדים בדרישות העברית:
מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה לחוג, יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר השלמת רמה א' באולפן הקיץ. במהלך השנה הראשונה ילמדו את קורסי החובה של החוג לאנגלית וישלימו במקביל רמות ב' וג' בעברית ואת רמה ד' ישלימו באולפן קיץ נוסף או יגיעו לציון הנדרש בבחינת יע"ל . בשנה השניה יצרפו את החוג השני וימשיכו בלימודי העברית עד הגעתם לרמת פטור או לציון הנדרש בבחינת יע"ל . משך הלימודים בתכנית: ארבע שנים.

ה פקולטה למדעי החברה:

המסלול הדו-חוגי כולל שני חוגים ראשיים בהיקף דומה, האחד מחברה והשני מחברה או מ פקולטה אחרת. כל תלמידי שנה א' לומדים במסלול הדו-חוגי.

המסלול החד-חוגי כולל חוג אחד ב פקולטה למדעי החברה ולימודים משלימים, עד להיקף כולל של 120 נקודות זכות לפחות. הקבלה למסלול אפשרית אך ורק בתחילת שנת הלימודים השנייה של התלמיד ומבוססת על ציוני השנה הראשונה בשני החוגים.

תלמידים אשר לומדים בשנה א' תכנית חלקית, לא יוכלו להצטרף למסלול החד-חוגי.

ה פקולטה למדעי הטבע:

הלימודים מתנהלים הן במסלול הדו-חוגי (ברוב החוגים) והן במסלול החד-חוגי (בכל החוגים, למעט לימודי הסביבה). ניתן ללמוד את הלימודים החוגיים בהיקף מורחב או בהיקף רגיל. במסלול הדו-חוגי ניתן ללמוד שני חוגים בהיקף רגיל או חוג אחד בהיקף מורחב וחוג אחד בהיקף רגיל. 

ה פקולטה לחקלאות:

הלימודים מתנהלים במסלול החד-חוגי, למעט לימודים בשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים הנלמדים במסגרת חוג מצומצם בשילוב עם מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח או מדעי בעלי החיים וכן החטיבה באגרואינפורמטיקה אותה ניתן ללמוד בשילוב כל אחד מהחוגים, למעט ההתמחויות בביוטכנולוגיה.

תנאי קבלה לתואר ראשון.

 

זרקור לתכניות חדשות וייחודיות

  • תכנית דו-חוגית חדשה ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מציעה שילוב של מדעי הקרקע והמים עם כלכלת סביבה וניהול.
  • תואר כפול בכימיה והנדסת חומרים מתקדמים – תכנית בשיתוף עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה. התכנית מעניקה תואר כפול ועל המועמדים להתקבל בשני המוסדות.
  • חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה - אגרואינפורמטיקה הינה תחום דעת חדש המשלב בין עולם החקלאות, המזון והסביבה לעולם המתמטיקה, מדעי המחשב, הפיזיקה וההנדסה. התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע בגישות חישוביות מודרניות ולרכוש הן את היכולות התיאורטיות והן את היכולות המעשיות בתחום. תנאי הקבלה כוללים ציון גבוה במתמטיקה גבוהה וכן מקצוע מדעי נוסף. החטיבה נלמדת כתוספת לאחד מחוגי הבוגר ב פקולטה .
  • מדע המדינה וחינוך בהדגש מנהיגות חברתית חינוכית. התכנית המשותפת מיועדת לתלמידים הרואים עצמם פעילים חברתיים  בחברה ה אזרחית ובשדה החינוך. על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה בשני החוגים ולעבור ראיון אישי.

 

רשימת תחומי הלימוד לתואר ראשון