לימודי התואר השלישי ("דוקטור")

הלימודים לתואר דוקטור נמשכים בין שנתיים לשש שנים.
על המועמדים למצוא מדריך שידריכם בעבודת המחקר ולפנות לרשות לתלמידי מחקר לגב' נטע וייס, הרשות לתלמידי מחקר, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם, ירושלים 9190401, טל: 02-6584742,  דואל: research_students@savion.cc.huji.ac.il

מועמדים שסיימו תואר שני ללא תזה אינם זכאים להירשם לתואר דוקטור. עליהם לפנות לחוג הלימודים המבוקש על מנת לבדוק את האפשרויות העומדות בפניהם, במסגרת תכנית "השלמה למחקר".