דרום אפריקה

 
 

תנאי קבלה לתואר ראשון

תנאי סף:

שקילות לבגרות ישראלית

Senior Certificate with minimum achievement level 6  או
(Senior Certificate (endorsed + מכינה אוניברסיטאית או
Senior Certificate + שנת לימודים מלאה באוניברסיטה מוכרת

  

רמת ידע בעברית

ברוב החוגים נדרש ציון 105 לפחות בבחינת יע"ל / יע"ל נט או רמה ה' לפחות בבחינת השיבוץ כמוסבר באתר

  

רמת ידע באנגלית

ברוב החוגים נדרש ציון 85 לפחות בתת-בחינה בפסיכומטרי/ אמיר"ם / אמי"ר , כמוסבר באתר

  
 

 

ערוצי קבלה

קבלה על סמך בחינה פסיכומטרית/SAT/ACT

בהתאם לדרישות החוג המבוקש כמפורט באתרקישור זה כולל מידע נוסף לגבי תנאי הקבלה לחוגים השונים.

  

קבלה ישירה על סמך בגרות שקילה

על בסיס סכום נקודות של רמת ההשגים (Achievement Level)  בשישה מקצועות, ללא Life Orientation:
36 נקודות = קבלה ל פקולטה למדעי הרוח, למעט מדעי הקוגניציה, תכנית אמירים ותכנית רביבים.
38 נקודות = קבלה לגאוגרפיה, יחסים בינלאומיים, מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת ועיתונאות.
40 נקודות, כולל 6 במתמטיקה ו-5 בקורס מדעים = קבלה ללימודי הסביבה, מדעי כדור הארץ ומדעי החיים (ביולוגיה).

  

קבלה על סמך לימודים במכינת רוטברג

בהתאם למסלול במכינה ולחוג המבוקש, כמפורט באתר

  

קבלה על סמך תואר אקדמי קודם

בחוגים המאפשרים זאת כפי שמסומן לגבי כל חוג באתר

  

קבלה על סמך לימודים אקדמאיים חלקיים

בחוגים המאפשרים זאת כמפורט באתר

  

ערוצי קבלה נוספים

קבלה באמצעות ועדה, כמפורט באתר
 

 

 

תנאי קבלה לתואר שני

תנאי סף:

תואר מוכר

תואר בוגר מאוניברסיטה מאושרת ע"י:
 Council on Higher Education 

  

רמת ידע בעברית

בהתאם לחוג המבוקש, כמפורט באתר

  

רמת ידע באנגלית

בהתאם לחוג המבוקש, כמפורט באתר

  
 

 

דרישות נוספות

ציון סף להגשת מועמדות

לחוגים המבקשים 80: ממוצע תואר לפחות 65
לחוגים המבקשים 85: ממוצע תואר לפחות 72

  

תנאים נוספים

לתואר שני בפסיכולוגיה ובפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד נדרשת בחינת GRE (גם הבחינה הכללית וגם בחינה בפסיכולוגיה).
לתכנית בוגן בכלכלה נדרשת בחינת GRE.
רישום לבחינה באתר. הקוד שלנו לקבלת תוצאות הוא 0859. יש להעלות לטופס ההרשמה או לשלוח אלינו העתק התוצאות ואנו נוכל לבדוק מול ETS.

לתואר שני במינהל עסקים נדרש הציון הכמותי בבחינת  GMAT  . יש להזמין את הציון עבור האוניברסיטה העברית ולשלוח עותק ישירות לביה"ס למינהל עסקים. רישום לבחינה באתר.

דרישות נוספות בטבלת החוגים.