עזרה וסיוע

סידורים מיוחדים לתלמידים המתקשים בשפה העברית

תלמידים ששפת לימודיהם הקודמת לא היתה עברית, יוכלו לקבל הארכת זמן בהיקף של 25% בבחינות הנערכות בעברית. כמו כן, הם יורשו להשתמש במילונים ויוכלו לבקש עזרה מיוחדת מהמורה להבנת השאלונים. ציוניהם לא ייפגעו בגין שגיאות כתיב. הפקולטות תוכלנה להציע סידורים נוספים כדי להקל על תלמידים המתקשים בשפה העברית. אפשרות כתיבת עבודות ומבחנים בשפה זרה בכפוף לאישור מורה הקורס.

היחידה לאבחון ולתמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה והפרעת קשב וריכוז​

היחידה מספקת מגוון שירותים להם עשוי להזדקק סטודנט לקוי למידה, כגון: אבחון לקויי למידה, מתן התאמות לבחינה הפסיכומטרית וללימודים בהשכלה הגבוהה, ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן, ייעוץ, הדרכה, ליווי ותמיכה.  כתובת לפניות:  ldd@savion.huji.ac.il  טל. 02-5881342.

היחידה לשוויון הזדמנויות

תפקיד היחידה להקל על הסתגלותם של סטודנטים ולאפשר מעטפת של חונכות אקדמית, פיתוח מיומנויות למידה וכדו'. במסגרת היחידה קיים מדור תחום סטודנטים ערבים ומדור תחום קהילות לומדים הפונה אל סטודנטים עולים חדשים ועוד. פרטים נוספים: negishut@savion.huji.ac.il   טל. 02-5880118/78.