הרשמה לסמסטר ב'

 

שנת הלימודים באוניברסיטה נחלקת לשני סמסטר ים. מספר חוגים מוכנים לקבל תלמידים חדשים ב סמסטר השני. מועמדים ל סמסטר ב' חייבים לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים באתר, כולל דרישות השפה בעברית ובאנגלית.  

שימו לב: ישנם שינויים בתנאי הקבלה לגבי חלק מהחוגים.

לא ניתן להבטיח שתלמידים המתחילים לימודיהם ב סמסטר ב' יוכלו לסיימם תוך 3 שנים.

ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ב תיפתח ביום ד', 1.12.2021. ה סמסטר יתחיל ביום א', 6.3.2022.

להלן רשימת החוגים שייפתחו להרשמה:

 

 

 

תואר בוגר :

ה פקולטה  למדעי הרוח

לימודי מקרא

תלמוד והלכה

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

ספרות עברית

הלשון העברית

מחשבת ישראל

התכנית במדעי היהדות

לימודי אסיה

פילוסופיה

מדע הדתות

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

היסטוריה

לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים

לימודים רוסיים וסלאוויים

שפה וספרות גרמנית

לימודים קלאסיים

לימודים רומאניים

ספרות כללית והשוואתית

בלשנות

לימודי התאטרון

מוסיקולוגיה

תכנית הלימודים הרב-תחומית

 

ה פקולטה למדעי החברה: 

גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה

מדע המדינה

 

ה פקולטה למדעי הטבע:

מתמטיקה   -  שימו לב לתנאי קבלה מעודכנים ל סמסטר ב'.

 

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב: 

מדעי המחשב  -  שימו לב לתנאי קבלה מעודכנים ל סמסטר ב'.

 

 

תואר מוסמך :

ה פקולטה  למדעי הרוח:

לימודי מקרא

תלמוד והלכה

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

ספרות עברית

הלשון העברית

יידיש

מחשבת ישראל

חקר פולקלור ותרבות עממית

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

שפה וספרות ערבית

לימודי אסיה

פילוסופיה

מדע הדתות

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

היסטוריה

לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים

לימודים קלאסיים

לימודים רומאניים

ספרות כללית והשוואתית

בלשנות

תולדות האמנות

מוסיקולוגיה

בית הספר לחינוך:

תעודת הוראה

למידה מרחוק וקרוב - מ.א. משולב בחינוך יהודי

 

הפקולטה למדעי החברה:

סטטיסטיקה

תכנית בלימודי אירופה

תכנית בלימודים גרמניים

לימודי תרבות - תכנית אישית

גאוגרפיה

גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

 

הפקולטה למשפטים:

משפטים
 

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

פיסיקה יישומית

מתמטיקה 

פיסיקה

מדעי האטמוספירה

כימיה

מדעי הצמח (בוטניקה)

ביולוגיה תאית והתפתחותית

גנטיקה

מדעי המח וההתנהגות

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

הידרולוגיה ומשאבי מים

גאולוגיה

מדעי הסביבה

אוקיאנוגרפיה

ביוטכנולוגיה

 

הפקולטה לרפואה:

מדעים ביו-רפואיים

רוקחות

 

הפקולטה לרפואת שיניים

מדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים

 

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב

מדעי המחשב   

ביו-הנדסה

 

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:

גידולי שדה וירקות

מטעים וצמחי נוי

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

מדעי הקרקע והמים

כלכלה סביבה וניהול

גנטיקה והשבחה

ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

מדעי הצמח בחקלאות

איכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות

מדעי בעלי חיים ווטרינריה