תחומי הלימוד לתואר ראשון

תחומי הלימוד לתואר ראשון – טבלת חוגים ותנאי קבלה

 

בטבלה זו מפורטים כל חוגי הלימוד לתואר ראשון, על פי הפקולטות השונות. ליד כל חוג מופיעים ציוני הבחינה הפסיכומטרית למועמדים המתקבלים על בסיס בחינה פסיכומטרית בלבד. מידע על הבחינה הפסיכומטרית ניתן למצוא בלינק להלן.

לצד ציון הבחינה הפסיכומטרית מופיע ציון בחינת ה-SAT החדשה (החל ממרץ 2016). מועמדים שנבחנו לפני מועד זה יוכלו למצוא טבלה מקבילה בלינק להלן. מידע כללי על בחינת ה-SAT ניתן למצוא בלינק להלן.

במספר חוגים מופיע ציון קבלה וציון דחיה. מועמדים שציונם בין חתכים אלו יהיו בהמתנה עד לסגירת החתך.

ישנם חוגים המתחשבים בציון מסוג אחד בלבד (כגון ציון בדגש כמותי ב פקולטה למדעי הטבע או ציון רב תחומי ברפואה וכדו'). ישנם חוגים המתחשבים בציון הגבוה מבין רב תחומי וכמותי וישנם חוגים אשר משתמשים גם בציון בדגש מילולי  ומתחשבים בציון הגבוה מבין שלוש האפשרויות. בכותרת הטבלה בכל פקולטה (או ליד שם החוג אם יש חריגה) מצויין סוג הציון הרלבנטי. 

בהתאם לכך, גם ציון ה-SAT מופיע כממוצע אשר ניתן לחשב בשלוש דרכים: ממוצע פשוט (50% שפה ו-50% מתמטיקה); ממוצע כמותי (0.67 * מתמטיקה + 0.33 * שפה); ממוצע מילולי (0.67 * שפה + 0.33 * מתמטיקה).מועמדים אשר מבקשים להתקבל על בסיס בחינת ACT יוכלו למצוא את הציונים הנדרשים בטבלה המקבילה באנגלית.

דרישות הסף והתעודות הנדרשות מפורטות בלינק להלן .

כל תכניות הלימוד לבוגר דורשות ידע בשפות עברית ואנגלית.

על המועמדים לעמוד בכל דרישות הקבלה לפני סגירת ההרשמה לחוג. עם סגירת ההרשמה, יידחו מועמדים חסרי נתון או שהתקבלו על תנאי, למעט תלמידי מכינת חו"ל משנת תשפ"א. בחלק מהחוגים, עם הגשת הנתון החר, ניתן יהיה לבקש להירשם לרשימת המתנה.

..

ה פקולטה למדעי הרוח
ה פקולטה למדעי החברה
בית הספר למינהל עסקים
ה פקולטה למשפטים
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
ה פקולטה למדעי הטבע
בית הספר להנדסה ומדעי המחשב
ה פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
ה פקולטה לרפואה
ה פקולטה לרפואת שיניים

 

                    ה פקולטה למדעי הרוח  (הר הצופים)      www.hum.huji.ac.il 

שם החוג/תכנית

ציון קבלה בפסיכומטרי
(הגבוה מבין שלוש הציונים)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש

(הגבוה מבין שלוש הממוצעים)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

דרישות נוספות

"אמירים" תכנית למצטיינים 

717

775 

אין

תאריך סיום הרשמה: 9.6.2021
נדרש ראיון אישי

אנגלית (ספרות)

516

515

V

דרישת אנגלית: פטור.  אפשרות להתחיל תכנית חלקית תוך השלמת דרישות העברית.

ארכיאולוגיה ומזרח קדום

523

525

V

 

בלשנות

529

530

V

 

היסטוריה

523

525

V

 

היסטוריה של עם ישראל

523

525

V

עברית: רמה ו' או 135 בבחינת יע"ל

הלשון העברית 

510

505

V

עברית: רמת פטור או 145 בבחינת יע"ל

חינוך

535

540

V

למועמדים עם ציון מעט נמוך מהדרוש אופציה לדיון על בסיס רקע חינוכי מתועד (שנתיים אחרי התיכון). הקורס "היבטים שונים בחברה הישראלית: חינוך ותרבות" יינתן במהלך חודש אוקטובר והוא דרישת קדם עבור המתקבלים ברמות ה' וו' בעברית.

לימודי האיסלם והמזרח התיכון

535

540

V

בחינת מיון בערבית. פרטים באתר החוג.

לימודי יהדות

510

505

V

עברית: רמה ו' או 135 בבחינת יע"ל

לימודי אסיה

535

540

V

 

לימודי המקרא510505Vעברית: רמת פטור או 145 בבחינת יע"ל
לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים                                       

510

            
505V 

לימודים קלאסיים

510

505

V

 

לימודים רומאניים

510

505V 

לימודים רוסיים ומזרח אירופאיים

510

505

V

 

מדע הדתות

510

505

V

 

מדעי הקוגניציה והמוח - רב תחומי בלבד

711

770

אין

לא ניתן ללמוד עם תכנית הלימודים הרב-תחומית. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג תשפ"א יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.

מוסיקולוגיה

510

505

V

בחינה חוגית בתאריכים: 6.4, 17.6, 12.8, 30.9. פרטים באתר החוג ;קיים קורס קיץ המכין לבחינה

מחשבת ישראל

510

505

V

עברית: רמת פטור או 145 בבחינת יע"ל

ספרות כללית והשוואתית

510

505

V

עברית: רמה ה' או 120 בבחינת יע"ל ; מסלול בכתיבה יוצרת

ספרות עברית

510

505

V

עברית: רמת פטור או 145 בבחינת יע"ל ;   מסלול בכתיבה יוצרת , קבלה על בסיס תיק עבודות

פילוסופיה

573

590

V

 

"רביבים" (הכשרת מורים להוראת היהדות, בא+מא+ תעודת הוראה)

598

625

V

עברית: רמת פטור או 145 בבחינת יע"ל . אנגלית: מתקדמים א'; ראיון אישי. תאריך סייום הרשמה 1.6.2021. 

שפה וספרות גרמנית510505  

שפה וספרות ערבית

510

505

V

בחינה חוגית; פרטים ותאריכים באתר החוג. מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו ערבית פטורים מהבחינה

תולדות האמנות

516

515

V

 

תולדות התאטרון510505V 

תכנית לימודים

רב תחומית

(לימודים כלליים)

510

505

V

לא ניתן ללמוד עם אמירים, לימודי יהדות, חשבונאות ,רביבים והתכנית עם האקדמיה

תלמוד והלכה

510

505

V

עברית: רמת פטור או 145 בבחינת יע"ל

 
 
 

חזרה לראש הדף

                    ה פקולטה למדעי החברה (הר הצופים)              social.huji.ac.il   

 

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה

בפסיכומטרי

(כמותי או רב תחומי)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש
(ממוצע פשוט או כמותי)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

 דרישות נוספות

אינטרנט וחברה עם מדעי החברה (BA)

686

740

אין

 

גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה - הגבוה מבין שלוש הציונים

548

 

565

V

 

יחסים בינלאומיים - הגבוה מבין שלוש הציונים

548

 

565

V

 

כלכלה

629

 

670

אין

נדרש ידע מוקדם במתמטיקה ברמה גבוהה. קיים מסלול מעבר לשנה ב' מהחוג לסטטיסטיקה המותנה בהצלחה בכל קורסי החובה בסטטיסטיקה בממוצע של 80 לפחות וכן ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים מבוא לכלכלה א' וב', כשציון המעבר בכל קורס הוא 70; או ממוצע 70 בקורסי החובה בסטטיסטיקה וציון ממוצע 85 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'

מדע המדינה - הגבוה מבין שלוש הציונים

548

 

565

V

 

סוציולוגיה - הגבוה מבין שלוש הציונים

548

 

565

V

 

סטטיסטיקה ומדע הנתונים

629

 

670

V

נדרש ידע מוקדם במתמטיקה ברמה גבוהה

פילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה (פכ"ם)

686

 

740

אין

בחוג זה לא ניתן להתקבל על תנאי. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג תשפ"א יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.

פסיכוביולוגיה

705 כמותי בלבד

 

765 כמותי בלבד

אין

 

פסיכולוגיה

667

720

אין

 

תקשורת ועתונאות - הגבוה מבין שלוש הציונים

548

 

565

V

 

 
 

חזרה לראש הדף

 

                    בית הספר למינהל עסקים (הר הצופים)              bschool.huji.ac.il

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה

בפסיכומטרי

(כמותי או רב תחומי)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש
(ממוצע פשוט או כמותי)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

דרישות נוספות

חשבונאות

 629

670

אין

לא ניתן לבחור בתכנית הרב-תחומית כחוג שני; נדרש קורס מכינה מיוחד במשך הקיץ או ב סמסטר הראשון

מינהל עסקים;
מינהל עסקים בצירוף לימודי אסיה

 629

670

אין

מתמטיקה ברמה גבוהה או קורס הכנה מיוחד בתשלום, לפני תחילת הלימודים.

 

 

                    ה פקולטה למשפטים (הר הצופים)                              law.huji.ac.il

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה

בפסיכומטרי
(כמותי או רב תחומי)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש (ממוצע פשוט או כמותי)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

דרישות נוספות

משפטים

 676

730

אין

רמה ה' בעברית או 110 בבחינת יע"ל . דרישת אנגלית: מתקדמים א'

משפטים עם חוג נוסף ל תואר בוגר

 681

740

אין

רמה ה' בעברית או 110 בבחינת יע"ל . בוגרי חוג זה יקבלו תואר במשפטים ותעודה נלווית המעידה על סיום חובות הלימודים בחוג הנוסף. 
דרישת אנגלית: מתקדמים א'

משפטים עם חשבונאות כחוג נוסף ל תואר בוגר

686   

745

אין

רמה ה' בעברית או 110 בבחינת יע"ל . בוגרי חוג זה יקבלו תואר במשפטים ותעודה נלווית המעידה על סיום חובות הלימודים בחוג לחשבונאות.
דרישת אנגלית: מתקדמים א'

מכפיל במשפטים - משפטים, כלכלה ופילוסופיה698755איןבוגרי התכנית יקבלו תואר במשפטיםואישורים נפרדים על תואר בכלכלה ובפילוסופיה במסלול דו חוגי . יתכנו שינויים בהתאם להחלטות המל"ג. בחוג זה לא ניתן להתקבל על תנאי. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג תשפ"א יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.
דרישת אנגלית: מתקדמים א'

קרימינולוגיה

548
 

565 

V

 

 

חזרה לראש הדף

             בית הספר לעבודה סוציאלית  ולרווחה חברתית (הר הצופים)     www.sw.huji.ac.il

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה

בפסיכומטרי

(רב-תחומי או כמותי)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש (ממוצע פשוט או כמותי)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

דרישות נוספות

עבודה סוציאלית

 617

655

אין

ילידי 2002 ומטה .

מועמדים המתעניינים במגמה לעבודה סוציאלית קהילתית יפנו בכתב למזכירות ביה"ס במקביל להרשמתם.

עבודה סוציאלית עם חוג נוסף ל תואר בוגר

 648

695

אין

ילידי 2002 ומטה . בוגרי חוג זה יקבלו תואר בעבודה סוציאלית ותעודה נלווית המעידה על סיום חובות הלימודים בחוג הנוסף. 

 
 

חזרה לראש הדף

   ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע  ( קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם)    science.huji.ac.il  

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה בפסיכומטרי
(כמותי בלבד)

 

ציון קבלה
ב-
SAT החדש
(ממוצע כמותי בלבד)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

 

דרישות נוספות

"אמירים" תכנית למצטיינים - מדעי הטבע

  755
 

---

אין

 

הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית
673
725אין 

כימיה

598

625

V


קיימת תכנית בשיתוף עם הנדסת חומרים במכללת עזריאלי להנדסה

מדעי החיים

585

610

V

 

מדעי החיים בדגש ביו-פיסיקה

636

680V 

מדעי הכימיה והביולוגיה

611

645

 

V

 

מדעי הסביבה

579

600

V

במסלול דו-חוגי בלבד

מדעי כדור הארץ

579

600

V

 

מתמטיקה

667            

720 

V

 

פיסיקה

636

680

V

נדרשת הוכחת רקע במתמטיקה גבוהה עם ציון טוב ומקצוע מדעי נוסף

תכנית משולבת פיסיקה-כימיה

611

645

 

V

נדרש רקע במתמטיקה + מקצוע מדעי נוסף

- קורס קיץ בפיסיקה מוצע מטעם ה פקולטה למדעי הטבע והמכינה הקדם-אקדמית.
- סדנת הכנה במתמטיקה וקורס הכנה מקוון מומלצים לכל המתקבלים למתמטיקה ו/או פיסיקה.
- קורס הכנה קצר בכימיה מוצע על ידי החוג ומתאים גם למתקבליםלחוגים אחרים ולתכניות המשולבות.

 

חזרה לראש הדף

 

               בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ( קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם) www.cs.huji.ac.il 

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה

בפסיכומטרי

(כמותי בלבד)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש (ממוצע כמותי)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

דרישות נוספות

אמירים תכנית למצטיינים - מחשבים761
 
---אין 
אינטרנט וחברה  עם מדעי הטבע (BS)698755איןבחוג זה לא ניתן להתקבל על תנאי. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג תשפ"א יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.

הנדסת חשמל ומחשבים

705

765

אין

מסלול מעבר מהחוג לפיסיקה ;מומלץ קורס קיץ לחסרי רקע בפיסיקה. בחוג זה לא ניתן להתקבל על תנאי. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג תשפ"א יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.

מדעי המחשב

   705

765

אין


מסלול מעבר מהחוג למתמטיקה .   בחוג זה לא ניתן להתקבל על תנאי. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.            

קיימת תכנית בשיתוף עם "בצלאל."

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית

717

775

אין

בחוג זה לא ניתן להתקבל על תנאי. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג תשפ"א יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.

 

 

 

חזרה לראש הדף

               ה פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית (רחובות)   www.agri.huji.ac.il 

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה

בפסיכומטרי

(כמותי או רב תחומי)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש
(ממוצע פשוט או כמותי)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

דרישות נוספות

אמירים תכנית למצטיינים - מדעי החקלאות
722
780אין 

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

 560

575

V

 

אגרואקולוגיה עם התמחות בביוטכנולוגיה

 629

670

אין

 

ביוכימיה ומדעי המזון

 604

635

V

 

ביוכימיה עם התמחות בביוטכנולוגיה

 673

725

אין

 

חטיבת לימודים באגרו אינפורמטיקה560575Vכתוספת לאחד מחוגי הבוגר. ציון גבוה במתמטיקה גבוהה וכן מקצוע מדעי נוסף.

כלכלת סביבה וניהול

 567

580

V

ניתן ללמוד במכינה במסלול רוח-חברה אך יש צורך בקורס מתמטיקה

כלכלת סביבה עם התמחות בביוטכנולוגיה

 629

670

אין

 

מדעי בעלי החיים 

 585

610

V

 

מדעי בעלי חיים עם התמחות בביוטכנולוגיה

629

670

אין

 

מדעי הצמח בחקלאות

 560

575

V

 

מדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה

 629

670

אין

 

מדעי הקרקע והמים

 560

 575

V

 

מדעי התזונה

604

635

אין

 

ניהול מלונאות ,משאבי מזון ותיירות

 560

575

V

ניתן ללמוד במכינה במסלול רוח-חברה אך יש צורך בקורס מתמטיקה

שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים

 560

575

V

חטיבת לימודים הנלמדת במקביל למדעי הצמח, אגרואקולוגיה או בעלי חיים

 

חזרה לראש הדף
 

                        ה פקולטה לרפואה (עין כרם)    medicine.huji.ac.il                             

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה בפסיכומטרי

(רב-תחומי או כמותי)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש (ממוצע פשוט או כמותי)

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

דרישות נוספות

ד"ר לרפואה 

757 למרק"ם

755 דחיה
רב תחומי בלבד

---

אין

תאריך סיום הרשמה: 30.4.2021; רמת מתקדמים ב' אנגלית; פרטים נוספים בהמשך

צמרת 

(רפואה צבאית)

 733  למרק"ם
דחיה 713
רב תחומי בלבד

---

אין

תאריך סיום הרשמה: 30.4.2021; רמת מתקדמים ב' באנגלית; תכנית בשיתוף ה עתודה האקדמית של צה"ל ועל דורשת את אישור הצבא; פרטים נוספים בהמשך

מדעים ביו-רפואיים

  654
 

705

אין

רמת מתקדמים ב ' באנגלית.

סיעוד בירושלים - "הדסה" עין כרם 

 585 

610 

Vאנגלית: רמת מתקדמים א'; עברית: רמה ה' או 105 בבחינת יע"ל ; פרטים נוספים בהמשך. לתכנית הסיעוד בעין כרם לא ניתן להתקבל על תנאי. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג תשפ"א יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.

 

סיעוד בשלוחת "אסף הרופא "

554 

565

V

סיעוד בשלוחת "קפלן" ומסלול לחובשים צבאיים

542 

555

V

ריפוי בעיסוק 

לראיון
642
דחיה 628
 

לראיון 685 דחיה 670

אין

ראיון אישי; רמת פטור בעברית או 105 בבחינת יע"ל ; רמת מתקדמים א' באנגלית. פרטים נוספים בהמשך

רוקחות 

636 

675 

אין

רמת מתקדמים ב' באנגלית.
תכנית הסבה במסלול לימודי ערב לבעלי תארים בתחומים מתאימים ובציונים טובים; יש לפנות לרישום קודם בבית הספר לרוקחות. נדרש ראיון אישי.
אזרחות או תושבות ישראלית היא תנאי מוקדם להשתתפות בסטאז' ולקבלת התואר.
פרטים על קבלה לשנים מתקדמות בלינק.

תכנית מצויינות ב"מדעי התרופה" (למחקר) 

686  לראיון

740

אין

תכנית בת 8 שנים עם מסלול ישיר לתואר שלישי. במהלך הלימודים ניתן לקבל תואר ברוקחות (עם רשיון) אחרי ארבע שנים ותואר שני אחרי השנה החמישית. רמת מתקדמים ב 'באנגלית; רקע מוגבר בשני מקצועות מדעיים וראיון אישי. בחוג זה לא ניתן להתקבל על תנאי. מועמדים יידונו רק כאשר יהיו להם את כל הנתונים (כולל רמת עברית ואנגלית) בהתאם למצב ההרשמה באותה עת. תלמידי מכינת רוטברג תשפ"א יידונו בהתאם לתאריך בו נרשמו.

הערות נוספות לחוגי ה פקולטה לרפואה

רפואה:

 • נדרשת אזרחות ישראלית או תושבות קבע.
 • לא ניתן להירשם לשנים מתקדמות על סמך לימודי רפואה בחו"ל. על כל המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה המפורטים לעיל ובמידה ויתקבלו, יוכלו לבקש זיכויים מקורסים מסויימים על בסיס סילבוס.
 • על כל המסמכים המקוריים להגיע למדור לקבלת תלמידים מחו"ל עד 30 באפריל 2021, למעט תעודות סיום מכינה או תעודות של מועמדים לתכנית צמרת.
 • מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה הוא מרץ 2021.
 • מועמדים אשר יגיעו לסף הנדרש בפסיכומטרי (או בשקלול הפסיכומטרי עם ציוני המכינה בירושלים),יזומנו למבדקים אשר נועדו למדוד משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית. המבדקים כוללים שאלון וסדרת ראיונות/סימולציות קצרים וההשתתפות בהם היא בתשלום נוסף. פרטים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה  או באתר ה פקולטה .


  להלן התאריכים בהם יתקיימו המיונים לשנת תשפ"ב לתוכנית הרגילה ולמועמדי צמרת: החל מיום ראשון ה-20.06.2021 ועד ליום חמישי ה-08.07.2021.
  לא בהכרח שהמיונים יתקיימו בכל הימים.

  השנה יתקיים יום שאלון ביוגרפי אחד בלבד לכל המועמדים.
  השאלון יתקיים ביום שישי ה-18.06.2021 ב פקולטה לרפואה ב קמפוס עין-כרם.

     
 •  אי הגעה לאחד משלבי המיון ייחשב כויתור על המועמדות.
 • ה פקולטה יוצרת קשר עם המועמדים באמצעות דוא"ל בלבד.
 • עם קבלת הזימון לראיון האישי, יינתן לינק לחתימה על טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית. יש להביא את ההצהרה החתומה ליום הראיונות.
 • ה פקולטה שומרת לעצמה את הזכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה.
 • המסלול הצבאי – צמרת: ה פקולטה לרפואה מקיימת, בשיתוף עם משרד הביטחון, מסלול ייחודי להתמחות בתחומי הרפואה הצבאית. המועמדים יידרשו לעמוד בכל תנאי הקבלה ל פקולטה לרפואה וכן בדרישות הצבא . רק מועמדים בעלי אזרחות ישראלית זכאים להירשם לתכנית על מנת לעמוד בדרישות ה עתודה .לפרטים: haimav@savion.huji.ac.il, ובאתר צה"ל.  גם המועמדים לתכנית צמרת חייבים לעבור את מור/מרקם ולעמוד בדרישות הנוספות.

ריפוי בעיסוק:

 • מועד מרץ 2021 הוא המועד האחרון לקבלה, למעט עבור תלמידים הלומדים השנה במכינה. 
 • על המועמדים להגיע לרמת פטור בעברית לפני תחילת הלימודים, או לציון 105 בבחינת יע"ל .
 • על המועמדים להגיע עם ידע מוקדם בשימושי מחשב.
 • בין התאריכים 1.9-7.10.2021 תתקיים מכינה בנושאים כימיה, פיסיקה וביולוגיה. ההשתתפות במכינה היא חובה וכרוכה בתשלום נוסף. יום אוריינטציה ב-7.10.2021. נוכחות חובה.
 • לאחר קבלת התואר, על פי חוק, מתקיימים מבחני הסמכה לריפוי בעיסוק, לקבלת רשיון ממשרד הבריאות.

     סיעוד:

 • מומלץ לתלמידים שיתקבלו לביה"ס ועדיין לא הגיעו לפטור בעברית ו/או אנגלית ללמוד בקורס קיץ לפני פתיחת שנת הלימודים.
 • כל המועמדים חייבים להגיש הצהרת בריאות ומסמכים נוספים באתר.
 • מומלץ להגיע עם ידע מוקדם בשימושי מחשב ובכימיה.
 • פתיחת מסלול חובשים בקפלן מותנה במספר הנרשמים.
 • במסגרת לימודי הסיעוד באסף הרופא ניתן להצטרף למסלול הנלמד במקביל ומכשיר לקראת הסמכה כפרמדיק. פרטים באתר בית הספר.
 • בתום הלימודים יש לעבור בחינה של משרד הבריאות לצורך רישום מקצועי. תנאי לרישום ב"פנקס האחיות" הוא אזרחות או תושבות-קבע.


חזרה לראש הדף

 

                    ה פקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)      dental.huji.ac.il

שם החוג/תכנית

ציוני קבלה

בפסיכומטרי

(רב-תחומי)

ציון קבלה
ב-
SAT החדש

אפשרות קבלה על סמך תואר קודם

דרישות נוספות

רפואת שיניים

פטור משאלון: 702
זימון לשאלון: 676
דחיה: 675

 

---

אין

תאריך סיום הרשמה: 30.4.2021. רמת מתקדמים ב' באנגלית; נדרשת אזרחות ישראלית או תושבות קבע.

 

הערות נוספות ל פקולטה לרפואת שיניים:

המועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית התקף לקבלה הוא מועד אפריל 2021, למעט תלמידי מכינת האוניברסיטה העברית ועתודאים, הזכאים להיבחן ביולי 2021.

תהליך המיון לרפואת שיניים מתנהל בשני שלבים. אי הגעה לאחד משלבי המיון ייחשב כויתור על המועמדות:

 • המועמדים אשר יעמדו בדרישות המינימום יוזמנו בשלב ראשון  (באמצעות הדואל בלבד) למילוי שאלון פתוח. כמו כן, יזומנו לשלב זה, במעמד "על תנאי",  מועמדים אשר עדיין אין בידם ציון בחינה פסיכומטרית או ציון מכינה.
   
 • בשלב שני,לראיונות אישיים, יוזמנו מועמדים שנמצאו מתאימים בשלב מילוי השאלונים וכן המועמדים שציוניהם גבוהים במיוחד וקיבלו הודעה שהם פטורים משלב השאלונים.
   
 • בשל אילוצי התקופה, יתכן ושלב השאלונים יתקיים במתכונת מקוונת. הודעה תינתן בסמוך למועד. יום השאלונים: 4.6.2021. יתכנו שינויים במועד זה. במקרה כזה, תינתן הודעה מוקדמת.
  הראיונות האישיים יתקיימו בשלוש פעימות. שתי הפעימות הראשונות מיועדות למועמדים אשר עומדים בתנאים המאפשרים מעבר ישיר לראיון.
  פעימה ראשונה בחודש אפריל למועמדים שנרשמו והציגו נתונים מלאים עד 14.3.2021.
  פעימה שניה בחודש מאי למועמדים שנרשמו והציגו נתונים מלאים עד 30.4.2021.
  הפעימה השלישית תתקיים במהלך חודש יולי למועמדים אשר עברו את השאלון בהצלחה.
 
 

 

 

מ