קרימינולוגיה

 • משפטים

 • 411

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • פתוח להרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ב החל מתאריך 01.12.2021

   

  מוסמך מחקרי

  מסלול זה מוקדש להעמקת הידע המחקרי, ושיטות המחקר הקרימינולוגי העוסקים בחקר עשיית חוק, אכיפת חוק והפרת החוק. המסלול מתאים לסטודנטים אשר רואים עצמם ממשיכים בדרך אקדמית, או המעוניינים להעמיק ולחקור סוגיות הקשורות בתחום הקרימינולוגיה. המסלול כולל כתיבת עבודת תזה, העשויה לסלול את הדרך ללימודי תואר שלישי. מרבית עבודות התזה שנכתבו בשנים האחרונות התאפיינו בחדשנות מחקרית ובמצוינות אקדמית.

  אתר המכון

  מהלך הלימודים:

  במסלול זה נדרשים הסטודנטים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 32 נ"ז , אשר מורכבת מלימודי חובה, סמינר וקורסי בחירה. ובנוסף לכתוב עבודת תזה.
  הסטודנטים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטר ים) כאשר כבר במהלך השנה השנייה מתחילים לגבש את עבודת התזה, בעזרת סגל המכון. לרוב כתיבת העבודה ממשיכה בשנה השלישית.

  תנאי הקבלה:

   ציון 85 ומעלה ב תואר בוגר , מאוניברסיטה או מכללה מוכרת, פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה, ואוריינטציה מחקרית.

  קורסים ייחודים לתכנית:

  במהלך הלימודים יעברו תלמידי המסלול המחקרי סדנאות לכתיבת עבודות התזה. במסגרת סדנאות אלו ירכשו הסטודנטים כלים שיסייעו להם בבחירת המנחה וכתיבת הצעת המחקר.
  הסדנאות באות להכיר לסטודנטים מקורות מידע ובסיסי נתונים שיוכלו לסייע בכתיבת עבודת הגמר.

  לימודי השלמה בתכנית:

  מכסת קורסי ההשלמה תקבע עבור כל סטודנט/ית באופן אישי, בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה, ניתן יהיה ללמוד את לימודי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים במוסמך, בכפוף לאילוצי המערכת.
  תלמידי התכנית חייבים להירשם ללימודי ההשלמה בשלב בניית תכנית הלימודים באתר הרישום לקורסים. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי השלמה, ויש לעשות זאת באמצעות פניה רשמית למזכירות המכון.
  ניתן לראות את הרכב הקורסים וקורסי ההשלמה בתכנית בקישור המצ"ב: תכנית לימודים והרכב קורסים - מחקרי

  רישום לתכנית:

  הרישום יתבצע בשני חלקים:

  1. רישום מקוון באתר האוניברסיטה
  2. רישום לועדת הקבלה - יש לשלוח למזכירות המכון לקרימינולוגיה:
  • מכתב פנייה (עם ציון המסלול המבוקש וכל מידע שנראה רלוונטי)
  • קו"ח
  • גליונות ציונים (מקורי)
  • אישור זכאות לתואר (מקורי)
  • תמונה

  מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ב:

  ההרשמה פתוחה עד לתאריך 22.10.2021

   

  מוסמך עיוני

  תכנית לימודים זו עוסקת בהעמקת הידע התיאורטי, ובפתיחת הצוהר למדע הקרימינולוגיה. מדע זה עוסק בניסיונות להבין מדוע אנשים מבצעים עבירות, והוא מחפש הסברים לקשרים של התנהגות עבריינית עם תופעות אחרות.
  במכון קיים עושר של קורסי בחירה בנושאים כמו שיטור, פסיכופתולוגיה, טרור, מדע פורנזי, שיקום אסירים, אלימות וכדו', באמצעותם יכולים הסטודנטים להיחשף לתחומים שונים במדע הקרימינולוגיה, לעולם הפלילי, למערכות האכיפה השונות, ולמוסדות התקון.

  מהלך הלימודים:

  במסלול זה נדרשים הסטודנטים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 40 נ"ז , אשר מורכבת מלימודי חובה, שני סמינרים ולימודי בחירה.
  הסטודנטים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטר ים), דבר המאפשר פריסה נוחה יותר של קורסי הלימוד.

  תנאי הקבלה:

  ציון 80 ומעלה ב תואר בוגר , מאוניברסיטה או מכללה מוכרת, פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

  לימודי השלמה בתכנית:

  מכסת קורסי ההשלמה תקבע עבור כל סטודנט/ית באופן אישי, בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה, ניתן יהיה ללמוד את לימודי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים במוסמך, בכפוף לאילוצי המערכת.
  תלמידי התכנית חייבים להירשם ללימודי ההשלמה בשלב בניית תכנית הלימודים באתר הרישום לקורסים. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי השלמה, ויש לעשות זאת באמצעות פניה רשמית למזכירות המכון.
  ניתן לראות את הרכב הקורסים וקורסי ההשלמה בתכנית בקישור המצ"ב: תכנית לימודים והרכב קורסים - עיוני

  רישום לתכנית:

  הרישום יתבצע בשני חלקים:

  1. רישום מקוון באתר האוניברסיטה
  2. רישום לועדת הקבלה - יש לשלוח למזכירות המכון לקרימינולוגיה:
  • מכתב פנייה (עם ציון המסלול המבוקש וכל מידע שנראה רלוונטי)
  • קו"ח
  • גליונות ציונים (מקורי)
  • אישור זכאות לתואר (מקורי)
  • תמונה

  מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ב:

  ההרשמה פתוחה עד לתאריך 30.09.2021

   

  לפרטים נוספים:

  ניתן ליצור קשר עם גב' מירי מסקל, mirim@savion.huji.ac.il

  מזכירות: בימים א'-ה' בשעות 10:00-15:00, טל': 02-5880485