קרימינולוגיה התמחות באכיפת חוק

 • משפטים

 • 410

 • הר הצופים

 • מידע כללי:

  מסלול זה מכוון לאנשי מערכת אכיפת החוק על גווניה השונים, מתוך מטרה להעשיר את ידיעותיהם של אנשי מערכת אכיפת החוק, בידע אקדמי בכדי לחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בקרימינולוגיה. שילובם של אנשי מערכת אכיפת החוק בלימודי המכון לקרימינולוגיה יוכל לתרום רבות לעבודתם המקצועית בשטח. תכנית זו אשר פונה בעיקרה למועסקים/ות בארגונים השונים העוסקים בהתמודדות עם פשיעה, אכיפת חוק, מאסר, טיפול ושיקום, מחזקת את הקשר של מוסדות האוניברסיטה (בייחוד המכון לקרימינולוגיה וה פקולטה למשפטים) עם מערכות אלו. התכנית מאפשרת ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את הגורמים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי. התכנית מייצרת ערוצים של התקשרות בין האקדמיה לקהילה ותתרום לפיתוח דיאלוג מפרה ביניהן.

  אתר המכון

   

  מהלך הלימודים:

  במסלול זה נדרשים הסטודנטים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 44 נ"ז , המורכבת מקורסי חובה, סמינר, קריאה אישית, פרויקט , וקורסי בחירה.

  הסטודנטים ילמדו במשך שלושה סמסטר ים, א' ב' ו - קיץ.  וישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת. הלימודים יתקיימו בימי ב' (בשעות אחר הצהרים) ו בימי- ו' (בשעות הבוקר).

  *במהלך שנת הלימודים יקבעו  כ-4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת. 

   

  תנאי הקבלה:

  ציון 80 ומעלה ב תואר בוגר , מאוניברסיטה או מכללה מוכרת, פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה, עיסוק רלוונטי בתחומי אכיפת חוק (משטרה, שב"ס, משרדים ממשלתיים , עורכי דין, עו"ס מוסדות אכיפה אזרחיים וכדו'.)

   

  תכנית הלימודים:

  ניתן לראות את הרכב הקורסים בקישור המצ"ב: תכנית ההתמחות באכיפת חוק

   

  מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ב:

  ההרשמה פתוחה עד לתאריך 22.10.2021

   

  רישום לתכנית:

  הרישום יתבצע בשני חלקים:

  1. רישום מקוון באתר האוניברסיטה
  2. רישום לוועדת הקבלה - יש לשלוח למזכירות המכון לקרימינולוגיה:
  • מכתב פנייה (עם ציון המסלול המבוקש וכל מידע שנראה רלוונטי)
  • קו"ח
  • אישור/תעודה המעידה על עיסוק או שיוך למוסד אכיפת חוק
  • גיליונות ציונים (מקורי)
  • אישור זכאות לתואר (מקורי)
  • תמונה

   

  לפרטים נוספים:

  ניתן ליצור קשר עם גב' מירי מסקל, mirim@savion.huji.ac.il

  מזכירות: בימים א'-ה' בשעות 10:00-15:00, טל': 02-5880485