תכנית אישית למוסמך

 • מדעי הרוח

 • 298

 • הר הצופים

 • מידע כללי:

  סטודנטים המעוניינים בתכנית לימודים אישית, יתקשרו עם מורה שינחה אותם בתכנון לימודיהם, מלימודי חוגים שונים. תכנית לימודים אישית נבנית סביב נושא מרכזי, שבו בחר/ה הסטודנט/ית להתמחות, ותכלול שיעורים, סמינריונים וקורסי עזר מחוגים שונים. לימוד עפ"י תכנית אישית טעון דיון ואישור ועדת ההוראה. הסטודנטים יגישו את בקשתם באמצעות המזכירות לענייני הוראה, על גבי טופס המיועד לכך, עד חודש לפני פתיחת שנת הלימודים. בטופס זה יפרטו הסטודנטים את תחום התמחותם המבוקש ואת תכנית הלימודים המוצעת. המדריך האישי יאשר בחתימתו את נכונותו להנחות את הסטודנט/ית בתכנון הלימודים בתחום המוצע ואת התכנית המוגשת. 

   

  מועדי הרשמה לשנת תשפ"ב:

  19.1.20 - 11.10.20

   

  פרטי קשר:

  המזכירות לענייני הוראה טל': 02-5883714, מייל: humanities@savion.huji.ac.il