קרימינולוגיה - התמחות במדע פורנזי

 • משפטים

 • 409

 • הר הצופים

 • מחקרי, עיוני

 • מידע כללי:

  מדע המשפט והקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי, עתיר ידע, המחייב הכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות. תחום המדע הפורנזי עוסק באיסוף ועיבוד ראיות ממשיות בשיטות מדעיות מזירות פשע היכולות לסייע באיתור והעמדה לדין של מבצעי עבירה.

  המדע הפורנזי מהווה כיום בסיס לאכיפת החוק במדינת ישראל ובעולם. שטח מדעי וטכנולוגי זה משלב תחומי מחקר מגוונים מתחומי המדעים הניסויים (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, הנדסה וכ"ו), המחשבים, הקרימינולוגיה והמשפטים והוא בעל השלכות רחבות על בטחון הפנים והחוץ של תושבי המדינה. המדע הפורנזי מתבסס על שיטות מדעיות המתפתחות בתחומים השונים כמו הכימיה האנליטית והתרופתית, הביולוגיה האנליטית (פרוטאומיקה וגנומיקה), אפיון פני שטח, אנליזה ממוחשבת (השוואת תמונות וסימנים, מאגרי מידע) ועוד.

  אתר המכון

   

  מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ב:

  ההרשמה פתוחה עד לתאריך 22.10.2021

   

  במסלול זה ניתן לבחור בין שתי תכניות לימודים:

   

  מוסמך בקרימינולוגיה בהתמחות במדע פורנזי – מחקר

  תלמידי מסלול זה לומדים לצד תלמידי המחקר של המכון לקרימינולוגיה, בקבוצה קטנה ואיכותית, ומקבלים את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שהסטודנטים במסלול יבחרו לכתוב עבודות תזה וישתלבו במסלול המחקרי של המכון. (כתיבת התזה תתאפשר בהתאם להישגי הסטודנט/ית ונהלי המכון, ותהיה כרוכה בלימודי השלמה שעלותם אינה כלולה בעלות תכנית הלימודים).

  מהלך הלימודים בתכנית:

  היקף הלימודים בתכנית הוא 44 נ"ז , אותם ילמדו הסטודנטים/ות במשך שלושה סמסטר ים. הסטודנטים/ות ישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

  הלימודים יתקיימו בימים ב' ו- ו' במשך שלושת ה סמסטר ים, א' ב' וקיץ.

  לימודי ההשלמה לתזה ילמדו בשנה השניה, במהלכה גם ניתן יהיה להתחיל לגבש את עבודת התזה, שמרבית כתיבתה תיעשה בשנה השלישית.

  *במהלך שנת הלימודים יקבעו  כ-4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת. 

  תנאי קבלה לתכנית:

  בעלי תואר בוגר  ממוסד אקדמי מוכר בציון של 85 לפחות.

  פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

  תכנית הלימודים:

  ניתן לראות את הרכב הקורסים בקישור המצ"ב: התמחות במדע פורנזי - מחקרי

   

  מוסמך בקרימינולוגיה בהתמחות במדע פורנזי – עיוני

  תלמידי מסלול זה ירכשו ידע בתחום המדע הפורנזי, והתוכנית תאפשר ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את השיטות המדעיות העכשוויות בשימוש היחידות לזיהוי פלילי בניתוח זירות פשע ובגיבוש ראיות מדעיות לצורך העמדה לדין, בנוסף להיבטים החברתיים והמשפטיים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי.

  מהלך הלימודים בתכנית:

  היקף הלימודים בתכנית הוא 44 נ"ז , אותם ילמדו הסטודנטים/ות במשך שלושה סמסטר ים. הסטודנטים/ות ישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

  הלימודים יתקיימו בימים ב' ו- ו' במשך שלושת ה סמסטר ים, א' , ב' וקיץ.

  תנאי קבלה לתכנית:

  בעלי תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות.

  פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

  תכנית הלימודים:

  ניתן לראות את הרכב הקורסים בקישור המצ"ב: התמחות במדע פורנזי - עיוני

   

  רישום לתכנית:

  הרישום יתבצע בשני חלקים:

  1. רישום מקוון באתר האוניברסיטה
  2. רישום לועדת הקבלה - יש לשלוח למזכירות המכון לקרימינולוגיה:
  • מכתב פנייה (עם ציון המסלול המבוקש וכל מידע שנראה רלוונטי)
  • קו"ח
  • גליונות ציונים (מקורי)
  • אישור זכאות לתואר (מקורי)
  • תמונה

   

  לפרטים נוספים: 

  ניתן ליצור קשר עם מירי מסקל, mirim@savion.huji.ac.il

  מזכירות: בימים א'-ה' בשעות 10:00-15:00, טל': 02-5880485