תהליך הרשמה ללימודי הוראה

סדרי הרשמה ללימודי הוראה: 

שלב 1 - הרשמה באתר האוניברסיטה העברית: מועמדים שלמדו או לומדים לתואר בארץ מתבקשים להירשם באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה. יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

שלב 2 - הרשמה במערכת רישום פנימית (EKMD) של המחלקה ללימודי הוראה: על המועמדים להשלים את הליך ההרשמה באתר בית הספר לחינוך באמצעות יצירת חשבון במערכת הרשמה משלימה, מילוי פרטים וצירוף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.

יש לשים לב שביצעת את כל הפעולות הבאות:

  1. מילוי פרטים אישיים באנגלית ולאחר מכן קבלת סיסמה למייל.
  2. עם הסיסמה יש להיכנס למערכת הרישום ולבצע את הפעולות הבאות:
  • למלא "טופס הרשמה" מקוון
  • להעלות מסמכים רלוונטיים המפורטים בעת ההרשמה
  • לבצע הגשת מסמכים ע"י לחיצה על כפתור "הגשה" בתפריט בצד ימין בקטגוריית "סטאטוס הגשה"

שלב 3 - המועמדים שנתוניהם עומדים בתנאי הקבלה יוזמנו לראיון היכרות, שמטרתו העיקרית היכרות אישית, תיאום ציפיות והכוונה ראשונית שתסייע לרישום לקורסים ולמסלול הרלוונטי. לאחר השלמת תהליך הרישום ולאחר קיום הריאיון יקבלו המועמדים הודעה על קבלתם הסופית ללימודים.

מועמדים למקצוע אמנות בשיתוף "בצלאל" יידרשו לעבור סדנת מיון ואינם מתבקשים לעבור ריאיון היכרות.

 

סטודנטים הבאים מאוניברסיטאות בחו"ל, במקביל להרשמה ללימודים במחלקה ללימודי הוראה באמצעות טופס ההרשמה (ראו שלב 2), מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל

למידע נוסף ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל. 

סטודנטים שלמדו באוניברסיטה שהתארים שלה אינם מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ולפיכך יש להם תואר שאינו מוכר ע"י משרד החינוך, לא יוכלו להתקבל ללימודי הוראה (ללא קשר לשאלה האם האוניברסיטה  רשאית לקבל אותם ללימודי תואר, על סמך לימודיהם הקודמים).

 

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

 

מועמדים הנרשמים ללימודי הוראה ומעוניינים לבצע הרשמה גם ללימודי  תואר מוסמך באוניברסיטה העברית ל שנה"ל תשפ"ג, ואשר אינם מעוניינים לשלם תוספת תשלום- יש לבצע בעת ההרשמה ללימודי הוראה רישום גם ללימודי  תואר מוסמך .    

 

לאתר המחלקה ללימודי הוראה