קבלה ישירה על סמך תעודת הבגרות (ללא בחינה פסיכומטרית)

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

 

הקבלה הישירה מאפשרת דיון לקבלה על סמך תעודת הבגרות בלבד או ציון הבחינה הפסיכומטרית בלבד.

 

קבלה על סמך תעודת בגרות:

תחומי הלימודים

קבלה ישירה  על סמך תעודת בגרות בציון ממוצע:

קבלה ישירה על סמך תעודת בגרות לראויים לקידום בציון ממוצע:

חוגי ה פקולטה  למדעי הרוח למעט החוגים: חינוך, לימודי אסיה, מדעי הקוגניציה והמוח, פילוסופיה, תכנית "אמירים", תכנית רביבים

9.75

9.4

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; חינוך; יחסים בינלאומיים; לימודי אסיה; מדע המדינה; מדעי הצמח בחקלאות; מדעי הקרקע והמים; מדעי כדור הארץ; משאבי מזון ותיירות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; פילוסופיה; קרימינולוגיה; שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים; תקשורת ועיתונאות; חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה; תכנית "רביבים";109.65

מדעי הסביבה; מדעי כדור-הארץ; מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול; כלכלת סביבה וניהול

10.25

9.9

מדעי בעלי החיים; מדעי החיים10.510.15

ביוכימיה ומדעי המזון; כימיה; מדעי הכימיה והביולוגיה; מדעי התזונה; תכנית משולבת פיסיקה-כימיה;  עבודה סוציאלית

10.75

10.4

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; חשבונאות; כלכלה; כלכלת סביבה וניהול והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי החיים בדגש בביו-פיסיקה; מדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; מנהל עסקים; מנהל עסקים ולימודי אסיה; מתמטיקה; סטטיסטיקה ומדע הנתונים; פיסיקה; רוקחות

11

10.65

אינטרנט וחברה; ביוכימיה ומדעי המזון בהתמחות בביוטכנולוגיה; הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית; מדעים ביו-רפואיים; משפטים; משפטים עם חוג נוסף לתואר; משפטים עם חשבונאות; עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר; פכ"מ; פסיכולוגיה

11.25

10.9

אינטרנט וחברה (למדעי הטבע); הנדסת חשמל ומחשבים; מדעי המחשב; מכפיל; פסיכולוגיה; פסיכוביולוגיה (צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים); קוגניציה ומדעי המוח

11.5

11.15

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית

11.6

11.25