קבלת זהב

ערוץ קבלה מיוחד של קבלה ישירה למועמדים מצטיינים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד בתעודת הבגרות ו/או בבחינה הפסיכומטרית.

סיפים:

♦ ממוצע בגרות 11.80 ומעלה

♦ ציון פסיכומטרי 765 לפחות בדגש הרלוונטי לבעלי זכאות לבגרות
 

•  פסיכומטרי כמותי בחוגי הפקלוטה למדעי הטבע ובבית הספר להנדסה ומדעי המחשב.

•  הקבלה חלה על כל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים, רפואה המסלול הצבאי - צמרת, אמירים מדעי הרוח, אמירים מדעי הטבע, אמירים מחשבים ואמירים חקלאות.


קבלת זהב לא חלה כאשר החוג עובר לסבב ב'.

 

על העומדים בתנאי קבלת זהב, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.