קבלה על סמך לימודים אקדמיים

תואר אקדמי - בחישוב הציון המשוקלל ניתן משקל זהה (50%) לציון התואר ולציון הפסיכומטרי  רב-תחומי או בדגש כמותי .

לבעלי תואר מוסמך - ישוקלל ציון הבחינה הפסיכומטרית עם הציון הממוצע של לימודיהם ל תואר בוגר ול תואר מוסמך .

 

קבלה ישירה על סמך תואר אקדמי בלבד:

    בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D) יוכלו להתקבל ללימודים למרבית החוגים. מועמדים לחוגים: רפואה, רפואת שיניים ורפואה וטרינרית - יידונו על-פי הישגיהם הלימודיים והציון הפסיכומטרי (רב-תחומי).

    בעלי תואר בוגר או מוסמך יתקבלו למרבית החוגים ללא בחינה פסיכומטרית.