רשימת החוגים הסגורים לשנת הלימודים תשפ"ב

ההרשמה לשנת תשפ"ב החלה ב-17.01.2021

 

להלן רשימת החוגים ל תואר בוגר (ראשון) שנסגרו להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב,  במרביתם ממשיכה הרשמה לרשימת המתנה.


בשאר החוגים שאינם ברשימה ההרשמה ממשיכה על בסיס מקום פנוי.

 

חוגי תואר בוגר

ה פקולטה לרפואה

   

  ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב

  ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

   ה פקולטה למדעי החברה


   ה פקולטה למדעי הרוח

   ה פקולטה למנהל עסקים


   ה פקולטה למשפטים

   ביה"ס לעבודה סוציאלית

   ה פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה