רשימת החוגים הסגורים לשנת הלימודים תשפ"ג

ההרשמה לשנת תשפ"ג החלה ב- 23.01.2022

 

להלן רשימת החוגים ל תואר בוגר (ראשון) שנסגרו להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג:

בשאר החוגים שאינם ברשימה ההרשמה ממשיכה על בסיס מקום פנוי.
 

חוגי תואר בוגר

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב


ה פקולטה למדעי החברה


ה פקולטה לרפואה

 

ה פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

 

ה פקולטה למשפטים

ביה"ס לעבודה סוציאלית

ה פקולטה למדעי הרוח

 

ה פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה