המחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים

המחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים מרכזת ומתאמת פעילות מנהלית תקנונית וביצועית בנוגע לנהלי הוראה ולימודים. רישום התלמידים לתוכניות הלימודים, דיווח ציונים, מדרגי סיום ומדרגי הצטיינות.

כמו כן, המחלקה אחראית על טיפול בחריגים, ועוסק בהדרכת משתמשים ובבקרה בתחומי פעילותו.

המחלקה עובדת בתיאום עם הפקולטות ובתי הספר ועם המחלקה למערכות מידע.

בנוסף, המחלקה מטפלת באימות תארים למוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל וכן, למקומות עבודה בארץ ובחו"ל אשר מבקשים לאשר לעובדיהם את התואר אותו למדו במוסד.

תקנון נה"ל - נהלי הוראה ולימודים

דברי הסבר ומפתח סמלים לתדפיס לימודים

Official Record of Studies Explanatory Information

אימות תארים