תכנית משותפת מנהל עסקים עם החוג לכלכלה

 • מנהל עסקים

 • 343

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 •  

  מועדי הרשמה:

  22.1.17- 30.6.17

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  כלכלה

   

  טפסים למילוי:

  ניתן להוריד מאתר בית הספר למנהל עסקים

  אתר החוג

   

  מבנה התכנית:

  לתכנית זו שני מסלולים:

  1. המסלול הרגיל: מוסמך בכלכלה ובמנהל עסקים. למסלול זה יתקבלו סטודנטים העומדים בתנאי הקבלה למוסמך הן בחוג לכלכלה והן במנהל עסקים (פרטים בהמשך).
  2. מסלול למצטיינים: כלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית - מסלול לימודים זה פתוח בפני בוגרי כלכלה בעלי הישגים גבוהים אשר התקבלו ל לימודי מוסמך במסלול המשותף לכלכלה ומנהל עסקים. המועמדות למסלול זה נידונה על ידי ראש התכנית. תכנית הלימודים מקנה לסטודנטים ידע רחב ומעמיק במימון, הנתמך בבסיס איתן בכלכלה. 

   

  תנאי קבלה:

  כדי להגיש מועמדות לשני המסלולים יש לעמוד בתנאי הקבלה ל לימודי מוסמך במנהל עסקים ול לימודי מוסמך בכלכלה.

  תנאי הקבלה למנהל עסקים - רשאים להגיש מועמדות ל לימודי מוסמך בעלי תואר בוגר בציון 80 לפחות. סטודנט שבעת ההרשמה לא סיים עדיין את לימודיו ל תואר בוגר , תתבסס החלטת ועדת הקבלה על גיליון ציונים של חמישה סמסטר ים לפחות. על הסטודנט יהיה לשמור על הממוצע שלפיו התקבל. את אישור הזכאות לתואר הבוגר יש להגיש עד לתאריך 30.10.17.

  מועמדים שידרשו להיבחן בחלק הכמותי של מבחן ה- GMAT  יידרשו להגיש את תוצאות הבחינה עד לתאריך 30.6.17.

  החלטת ועדת הקבלה תתבסס על החלטתו של ראש התכנית ועל עמידת המועמד בתנאי הקבלה של מוסמך בכלכלה. יש ליצור קשר עם החוג לכלכלה לבירור פרטים על תנאי הקבלה ל לימודי מוסמך בכלכלה.

  נתוניהם של המועמדים לקבלה לתכנית כלכלה פיננסית ייבחנו ע"י ראש התכנית.

  פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  רכזת קבלה:  02-5881698

  מזכירות תלמידים מנהל עסקים: 02-5880471

  מזכירות תלמידים כלכלה: 02-5883067