עבודה סוציאלית

 • עבודה סוציאלית

 • 431

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית מציעה במסגרתה 3 מגמות לימוד:

  1. 450 מגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר: מטרת הלימודים במגמה זו היא להרחיב את הידע העיוני, האמפירי והקליני של עובדים סוציאליים, על מנת לתת בידיהם כלים שיאפשרו להם להשתמש בניסיונם המעשי בהתמודדות עם דרכי הפרקטיקה. בתכנית מושם דגש על עבודה קלינית עם יחידים ועם משפחות בהקשרם החברתי והתרבותי, תכנון שיטתי של ההתערבות המקצועית והערכת יעילותה, והפקת לקחים יישומיים.
  2. 452 מגמה הכללית-אינטגרטיבית: המגמה מיועדת לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים המעוניינים להעמיק את הידע התיאורטי והמחקרי שלהם. התכנית משלבת בין הגישות השונות בעבודה הסוציאלית, ומשקפת את הדגש ששם בית הספר על שילוב בין הטיפול הישיר בפרט ובמשפחה, לבין גישות קהילתיות ותפיסות של שינוי חברתי ברמות המאקרו.
  3. 451 המגמה לניהול ארגון ומדיניות: מטרת המגמה לפתח בקרב הסטודנטים מיומנויות מתקדמות בתחומי עבודה קהילתית, ניהול ארגוני רווחה ופרקטיקת מדיניות. סטודנטים במגמה יפתחו מודעות להשפעת העבודה הסוציאלית על תהליך עיצוב המדיניות החברתית, חשיבה ביקורתית על מדיניות השירותים והארגונים בתוכם הם פועלים, כלים לניהול שירותי רווחה ולהשתתפות בתהליך עיצוב המדיניות החברתית.

  למסיימים בהצלחה את הלימודים בכל אחת מהתכניות יוענק ה תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW).

  אתר החוג

   

  מבנה התכנית:

  התכנית מציעה שני מסלולים בכל המגמות: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ו מסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר).

  משך הלימודים בתוכנית שנתיים אקדמיות. הלימודים מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע, וכן מוצעים קורסים מרוכזים במהלך חופשת ה סמסטר ובסיום שנת הלימודים.

   

  מועדי הרשמה:

  21.1.18 - 30.6.18

  (למעט ההרשמה לתכנית המוסמך לבעלי תארים אחרים שנסגרת בתאריך 30.4.18)

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  בנוסף להרשמה באתר הרישום של האוניברסיטה העברית באינטרנט, על המועמדים להעביר מסמכים נוספים דרך מערכת ההרשמה לתארים מתקדמים כמפורט להלן:

  1. קורות חיים
  2. אישור זכאות ל תואר בוגר בעבודה סוציאלית
  3. גיליון ציונים רשמי
  4. 2 המלצות (יועברו ישירות למערכת על ידי הממליץ): מכתב המלצה ממקום העבודה או ההתנדבות, מכתב המלצה ממקום הלימודים.
  5. למעוניינים במגמת הטיפול הישיר יש לצרף אישור ממעסיק על ניסיון מקצועי כמפורט תחת תנאי הקבלה למגמה להלן.

  לא תידון מועמדות ללא המסמכים המפורטים.

   

  תנאי קבלה:

  הדרישות המפורטות להלן מהוות תנאי להגשת מועמדות בלבד, ואינן מקנות זכות קבלה אוטומטית. בית הספר דן בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. לתכנית יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלו העומדים בתנאי הקבלה.

  1. מגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר: תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון ממוצע 85 לפחות, וניסיון של שנה לפחות בעבודה סוציאלית כעובד/ת סוציאלי המטפל/ת ביחידים ובמשפחות עם הדרכה קבועה, מיום קבלת הזכאות לתואר ועד לסוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימודים המיועדת.
  2. המגמה הכללית-אינטגרטיבית: תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 90 לפחות.
  3. המגמה לניהול ארגון ומדיניות : תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 85 לפחות. המגמה מיועדת לעובדים סוציאליים המעוניינים לקדם את הידע שלהם בתחום הניהול, העבודה הקהילתית ופרקטיקת המדיניות.

  כמו כן נדרש פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית בעת הגשת המועמדות. לרשימת המוסדות האקדמיים ש לימודי בוגר בהם מקנים פטור באנגלית.

  בנוסף, מציע בית הספר מסלול ישיר לתואר שלישי. מסלול זה מיועד לתלמידים נבחרים אשר סיימו את לימודי הבוגר בהצטיינות רבה ותלמידי מוסמך עם הצטיינות בשנה א' של המוסמך (ציון 92 ומעלה). לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל לרכז התכנית אורי שגיא בכתובת מייל oris@savion.huji.ac.il

   

  פרטי קשר:

  רכזת החוג גב' שולי לוי: חדר 310 בבית הספר לעבודה סוציאלית, שעות קבלת קהל: ימים א'-ה', 09:00-15:00, 02-5880452 או 02-5882185/8, swm@savion.huji.ac.il