כניסה לרשימת המתנה

כניסה לרשימת המתנה - במקרים בהם מכסת המתקבלים לחוג קרובה להתמלא.

במידה ויתפנו מקומות בחוג,  מדור רישום וקבלה יבחן את הבקשה בהתאם לנתוני ההרשמה, מועד ההרשמה  ושיקולי קבלה נוספים.

תנאי הקבלה המפורסמים באתר בשלב זה, רלוונטיים לנרשמים במועד בלבד והם מהווים תנאי מינימום לנרשמים בהמתנה.

בהתאם למספר הנרשמים ונתוני הקבלה שלהם, ייתכן והנרשמים בהמתנה, יידרשו לעמוד בתנאי קבלה גבוהים יותר.

למען השקיפות וההוגנות, אנו נפרסם את תנאי הקבלה לרשימת ההמתנה  ברגע שיעודכנו.