תהליך הרשמה לתואר מוסמך

סדרי הרשמה למוסמך

בעלי תואר בוגר מאוניברסיטאות בארץ יכולים להירשם באמצעות האינטרנט.

כל הנרשמים למוסמך חייבים להירשם גם ב פקולטה /חוג בו הם מעוניינים.
יש לבדוק את הליכי הרישום בכל חוג וחוג. המועמדים חייבים להציג גיליון ציונים קביל הכולל ממוצע משוקלל סופי למזכירות ה פקולטה אליה נרשמו.

 

על הנרשמים לדאוג לבצע הרשמה למוסמך גם באתר ההרשמה של האוניברסיטה וגם באתר של ה פקולטה אליה נרשמו. המשך הטיפול יתבצע אל מול רכזת המוסמך.

להלן קישור לרישום במערכת הטפסים של ה פקולטה https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx

 

בעלי  תואר בוגר   ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג, יהיו פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה .

 

אנשי הקשר ל לימודי מוסמך בתחומים השונים

תחום לימוד

שם

טלפון

מדעי הרוח

מיכל שבו

michalbro@savion.huji.ac.il

02-5883852

ביה"ס לחינוך

טללית גנץ

 tlalitg@savion.huji.ac.il

02-5881190

מדעי החברה

נטע לוי

netalevi@savion.huji.ac.il

02-5883416

פסיכולוגיה

סיון בכר

sivanbach@savion.huji.ac.il

05-5883412

מנהל עסקים

מאיה דגן-אשכנזי

mayaas@savion.huji.ac.il

02-5881698

מתמטיקה ומדעי הטבע

שולי כהן

shulic@savion.huji.ac.il

02-6586722

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

חגית יער-און

hagity@savion.huji.ac.il

02-5494504

ביוטכנולוגיה

מרגלית פינגרהוט

margalitf@savion.huji.ac.il

02-6586006

גנומיקה וביואינפורמטיקה

חנה מרגלית

hanahm@md.huji.ac.il

02-6758614

משפטים

פאולה צמח

paulaz@savion.huji.ac.il

02-5882545

קרימינולוגיה

מירי מסקל

mirim@savion.huji.ac.il

02-5880485

מדעים ביו-רפואיים

לורה ברנדל

laurabr@savion.huji.ac.il

02-6757526

ריפוי בעיסוק

ניצן שטיינברג

nitzans@savion.huji.ac.il

02-5845302

בריאות הציבור

ניהול מערכות בריאות

אפידמיולוגיה קלינית

נעמי כהן

noemiec@savion.huji.ac.il

02-6757689

סיעוד קליני 

מזכירות סטודנטים

student@hadassah.org.il

02-6777151

רוקחות

הדר הודיס

hadarho@savion.huji.ac.il​    

05-6758617

רפואת שיניים

בלה צונה

bellat@savion.huji.ac.il

02-6758591

מדעי החקלאות והתזונה

מזי שטיין

mazis@savion.huji.ac.il

08-9489189

עבודה סוציאלית

רמה בוטביניק

swm@savion.huji.ac.il

02-5880452

ניהול מוסדות ללא כוונת רווח

לימודי מוסמך בגיל הרך

רמה בוטביניק

swm@savion.huji.ac.il

02-5880452

מדעי המח

נילי ורשוב

Teaching@elsc.huji.ac.il

02-6584899

בריאות ציבור וטרינרית

ג'קי הירש

jackieh@savion.huji.ac.il

08-9489021