מסלולי לימוד לתואר שני

 • מנהל עסקים

  אודות:

  ביה"ס למנהל עסקים מקבל סטודנטים ללימודי מוסמך במנהל עסקים (MBA), באופן בלתי תלוי בתחומי הלימודים לתואר הבוגר.

   

  לאתר ביה"ס

   

  מועדי הרשמה:

  19.1.20 - 18.10.20 

  ניתן להירשם גם בסמסטר ב'

   

  טפסים למילוי:

  באתר בית הספר  – תכניות לימודים – תואר שני במנהל עסקים – הרשמה וקבלה.

   

  מבנה הלימודים:

  פרטים על מבנה תכנית הלימודים ועל התמחויות בית הספר ניתן לראות באתר ביה"ס.

  בין התכניות:

  1. מוסמך בכלכלה ומנהל עסקים – סמל חוג 343
  2. תכנית למצטיינים מוסמך בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית - סמל חוג 343

   

  תנאי קבלה:

  רשאים להגיש מועמדות ללימודי מוסמך בעלי תואר בוגר בציון 80 לפחות.

  סטודנט שבעת ההרשמה לא סיים עדיין את לימודיו לתואר בוגר, תתבסס החלטת ועדת הקבלה על גיליון ציונים של חמישה סמסטרים לפחות. על הסטודנט יהיה לשמור על הממוצע שלפיו התקבל. את אישור הזכאות לתואר הבוגר יש להגיש עד לתאריך 30.9.20.

  המועמדים יידרשו להבחן בחלק הכמותי של בחינת GMAT.  את תוצאות בחינת ה-GMAT יש להגיש עד לתאריך  31.7.20.

  פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

  החלטת ועדת הקבלה תתבסס על הישגי הסטודנט בבוגר ותוצאות בחינת ה-GMAT. 

  באתר ביה"ס ניתן לראות פרטים על אפשרות להגשת בקשה לדון במועמדות ללא מבחן GMAT.

   

  פרטי קשר:

  רכזת קבלה: 02-5881698

  מזכירות תלמידים: 02-5880471

  פרטים נוספים
 • תכנית משותפת מנהל עסקים עם החוג לכלכלה

   

  מועדי הרשמה:

  19.1.20 - 15.10.20

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  כלכלה

   

  טפסים למילוי:

  ניתן להוריד מאתר בית הספר למנהל עסקים

  אתר החוג

   

  מבנה התכנית:

  לתכנית זו שני מסלולים:

  1. המסלול הרגיל: מוסמך בכלכלה ובמנהל עסקים. למסלול זה יתקבלו סטודנטים העומדים בתנאי הקבלה למוסמך הן בחוג לכלכלה והן במנהל עסקים (פרטים בהמשך).
  2. מסלול למצטייניםכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית  - כדי להגיש מועמדות למסלול זה יש לעמוד בתנאי הקבלה המלאים למוסמך בכלכלה ולעבור ראיון ע"י ראש התכנית.  

   

  תנאי קבלה:

  כדי להגיש מועמדות לשני המסלולים יש לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך במנהל עסקים וללימודי מוסמך בכלכלה.

  תנאי הקבלה למנהל עסקים - רשאים להגיש מועמדות ללימודי מוסמך בעלי תואר בוגר בציון 80 לפחות. סטודנט שבעת ההרשמה לא סיים עדיין את לימודיו לתואר בוגר, תתבסס החלטת ועדת הקבלה על גיליון ציונים של חמישה סמסטרים לפחות. על הסטודנט יהיה לשמור על הממוצע שלפיו התקבל. את אישור הזכאות לתואר הבוגר יש להגיש עד לתאריך  30.9.20.

  מועמדים שידרשו להיבחן בחלק הכמותי של מבחן ה-GMAT  יידרשו להגיש את תוצאות הבחינה עד לתאריך  31.7.20.

  החלטת ועדת הקבלה תתבסס על החלטתו של ראש התכנית ועל עמידת המועמד בתנאי הקבלה של מוסמך בכלכלה. 

  יש ליצור קשר עם החוג לכלכלה לבירור פרטים על תנאי הקבלה ללימודי מוסמך בכלכלה. 

  נתוניהם של המועמדים לקבלה לתכנית כלכלה פיננסית ייבחנו ע"י ראש התכנית.

  פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  רכזת קבלה:  02-5881698

  מזכירות תלמידים מנהל עסקים: 02-5880471

  מזכירות תלמידים כלכלה:  6 /02-5883067

  פרטים נוספים