מדיניות ומנהל בחינוך

 • מדעי הרוח

 • 237

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  החינוך הציבורי במאה ה-21 אמור לתת מענה לצרכים חברתיים שונים בסביבה משתנה בתנאים של אי-וודאות. השדה החינוכי יוצר כר עשייה מרתק ומאתגר, במסגרתו מוטלים על ארגוני חינוך משימות חברתיות רבות המיועדות לתת מענה לרעות ולתחלואים החברתיים. בשל כך בתי ספר וארגוני חינוך אחרים נחשבים לארגונים מורכבים ביותר לניהול. הצורך לאפשר שונות ובאותה העת אחידות ותנאים שווים, להגדיר תכני לימוד, לעצב שיטות הוראה ולמידה, להנחות ולפתח אנשי חינוך ובמקביל - לעמוד אל מול דרישות וציפיות לעיתים סותרות של יחידים, קהילות ורשויות, הופכים ניהול חינוכי לאתגר מורכב ורב ממדי. לצד אלה, נדרש החינוך הציבורי להצביע על יתרונו היחסי אל מול החלופות ולשמר מידה ראויה של רלוונטיות לצד חזון חינוכי מובחן.

  המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך מציעה תכנית לימודים עשירה ומגוונת המיועדת למתעתדים לשמש בתפקידי מנהיגות, ניהול ועיצוב מדיניות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ולאלה המעוניינים לעסוק במחקר בתחום המדיניות, המנהיגות וההתנהגות הארגונית. הלימודים במגמה מכוונים לאפשר ללומדים התפתחות אישית וצמיחה פרופסיונאלית ולפתח בקרב הלומדים רגישות לשיקולים הרלוונטיים לקביעת מדיניות ולניהול מערכות וארגוני חינוך. מערך הקורסים המוצע מיועד לתת כלים לחשיבה ולהבנה של תהליכים החיוניים להובלת ארגוני חינוך לפעולה אפקטיבית, יעילה, רגישה וצודקת מוסרית. 

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני

   

  מועדי הרשמה:

  22.1.17- 30.9.17 (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה:

  סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. במקביל יש למלא טופס רישום פנימי של החוג לחינוך ולהעבירו בצירוף המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס לרכזת הרשמה לתואר שני במזכירות החוג לחינוך, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית הר-הצופים, ירושלים 91905.

  לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים. בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה או שנייה (פירוט נמצא בדף של כל מגמה).

   

  מבנה התכנית:

  הלימודים במגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך ל תואר מוסמך יתקיימו בשני מקבצים:

  מוסמך במנהיגות בית ספרית ומוסמך במנהל ומדיניות של מערכות חינוך. בכל אחד ממקבצים אלה יתקיימו הלימודים בשני מסלולים: הלימודים במסלול א'- מיועדים לסטודנטים מצטיינים המעוניינים בכיוון העיוני והמחקרי. הסטודנטים במסלול המחקרי יזכו להנחיה ולהדרכה אישית במהלך כל תקופת לימודיהם, ישולבו במידת האפשר במחקרים הנעשים על ידי מורי המגמה, ויעשה מאמץ לשלבם בתפקידים של עוזרי הוראה ומחקר. הלימודים במסלול ב'- מיועדים לסטודנטים הרוצים להרחיב את ידיעותיהם וכישוריהם לקראת השתלבותם בעשייה בשדה החינוכי.

   

  תנאי קבלה:

  רשאים להגיש את מועמדותם ל לימודי מוסמך בחוג לחינוך סטודנטים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. סטודנטים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, בקשתם תדון לפי ממוצע ביניים של 80 לפחות.  היות ומספר הנרשמים גדול ממספר הסטודנטים אותם ניתן לקבל, אין ציון הקבלה המינימאלי הנדרש מבטיח קבלה - הדבר תלוי במספר המועמדים ביחס למספר המקומות בכל מגמה. 

   

  פרטי קשר:

  רכזת המגמה - גילי לקס: hug_237@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-5881293.

  ראש המגמה - ד"ר אורי אייל.

 • not_research