סיעוד קליני

 • רפואה

 • 630

 • עין כרם

 • מידע כללי:

  התכנית נועדה להעניק לעוסקים בסיעוד ידע עיוני, קליני ומחקרי מעמיק ברמה של התמחות ל תואר מוסמך בהתמודדות עם אתגרים מקצועיים. דגשים עיקריים: אומדן בריאות מעמיק, קבלת החלטות קליניות מבוססת ראיות וניהול טיפול.

  אתר ביה"ס לסיעוד

   

  מועדי הרשמה:   

  19.01.2020 - 30.06.2020

   

  מבנה התכנית:

  התכנית מורכבת מקורסי גרעין, המיועדים לכלל הלומדים, וקורסים ספציפיים ב-2 מסלולי התמחות:

  סיעוד במצבים מורכבים

  סיעוד בבריאות האישה

  בכל המסלולים ניתן ללמוד במסלול המחקרי ובמסלול הלא מחקרי (ללא תזה). (פתיחת מסלול קליני מותנית במספר הנרשמים).

  תכנית הלימודים בקורסי הגרעין והקורסים הקליניים מתקיימת ביום לימודים אחד בשבוע. על סטודנטים במסלול הנלמד (ללא תזה) ללמוד קורסי בחירה עד לצבירה של סה"כ 40 נ"ז (נקודות זכות) לתוכנית. לימודים בקורסי הבחירה עשויים להתקיים בימי לימוד נוספים. 

  תכנית מצטיינים – מסלול ישיר לדוקטורט (PHD) לבוגרי תואר ראשון בהצטיינות

  תנאי קבלה לתכנית המצטיינים –

  • תעודת הסמכה ורישיון קבוע לעסוק בסיעוד בישראל
  • פטור בעברית ובאנגלית
  • תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בממוצע ציונים לפחות 85 (מותנה בסיום קורסי החובה בתואר השני בתוך שנתיים בממוצע ציונים של 90 לפחות).
  • הקבלה לתכנית מותנית בוועדת קבלה

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה לרפואה

  רישוי קבוע בישראל כאח/ות מוסמך/ת.

  תואר בוגר בסיעוד, או תחום אחר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. ממוצע ציונים של 80 לפחות בלימודי הבוגר. מועמדים אשר ממוצע הציונים שלהם בלימודי הבוגר 75 לפחות, יוכלו להגיש מועמדות ל"לימודי השלמה למוסמך".

  ידיעת השפה העברית והאנגלית - בעלי לימודים קודמים מחו"ל נדרשים להוכיח ידע בעברית. פרטים במדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל.

  החל מתשע"ט השגת פטור באנגלית טרם התחלת הלימודים, הוא תנאי הכרחי לקבלה בכל בתי הספר ב פקולטה ל תואר מוסמך .

  הדרישות המפורטות לעיל מהוות תנאי להגשת מועמדות. עמידה בהן אינה מקנה זכות קבלה ללימודים. ביה"ס ידון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמדים וליכולת הקליטה של התכנית.מועמדים, עשויים להידרש להשלמות בהתאם להכשרתם הקודמת ולדרישות הקדם בקורסים השונים בתכנית.   

  לפני תחילת הלימודים על המתקבלים לבצע מטלה מקדימה לקורס אומדן בריאות הכוללת חזרה על מיומנויות אומדן גופני.

   

  פרטי קשר:

  מזכירות ביה"ס ל לימודי מוסמך טל' 02-6777151