רשימת החוגים הנפתחים לרישום בסמסטר ב'

ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ב תחל ב-01.12.2021

להלן רשימת החוגים שייפתחו להרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ב:
 

חוגי תואר בוגר

ה פקולטה למדעי הרוח

ה פקולטה למדעי החברה

ה פקולטה למתמטיקה ומדע הטבע

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב


חוגי תואר מוסמך

ה פקולטה למדעי הרוח

ביה"ס לחינוך

ה פקולטה למדעי החברה

ה פקולטה למשפטים

ה פקולטה למתמטיקה ומדע הטבע

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

ה פקולטה לרפואה

ה פקולטה לרפואת שיניים

ה פקולטה לחקלאות

על פקולטאי

  • ביוטכנולוגיה - סמל חוג 890 ה פקולטה לחקלאות, ה פקולטה למדעי הטבע וה פקולטה לרפואה