רשימת החוגים הנפתחים לרישום בסמסטר ב'

ההרשמה  הסתיימה ל סמסטר ב' תשפ"ב .

 

• ההרשמה לחוגי הבוגר (שישארו פתוחים להרשמה) הסתיימה בתאריך 03.03.2022
• ההרשמה לחוגי המוסמך (שישארו פתוחים להרשמה) תסתיים בתאריך 17.03.2022


להלן רשימת החוגים שנפתחו להרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ב:
 

חוגי תואר בוגר

ה פקולטה למדעי הרוח

ה פקולטה למדעי החברה

ה פקולטה למתמטיקה ומדע הטבע

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב


חוגי תואר מוסמך

ה פקולטה למדעי הרוח

ביה"ס לחינוך

ה פקולטה למדעי החברה

ה פקולטה למשפטים

ה פקולטה למתמטיקה ומדע הטבע

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

ה פקולטה לרפואה

ה פקולטה לרפואת שיניים

ה פקולטה לחקלאות

על פקולטאי

  • ביוטכנולוגיה - סמל חוג 890 ה פקולטה לחקלאות, ה פקולטה למדעי הטבע וה פקולטה לרפואה