מדעי הסביבה

 • מתמטיקה ומדעי הטבע

 • 591

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם

 • מחקרי

 • מידע כללי:

  התהליכים המעצבים את הסביבה ויחסי הגומלין בינה לבין האורגניזמים החיים בה כולל השפעות האדם, הם מן הנושאים המרתקים והמורכבים במדעי הטבע. הבנת תפקוד הסביבה הטבעית והשפעת האדם עליה מהווים נדבך מרכזי בתכנית הלימודים ונושאי המחקר של הסטודנטים שמכשירים אותם לעבודה באקדמיה, רשויות מחקר ופיקוח ואכיפה בנושאים סביבתיים.

  מטרת התכנית להקנות לסטודנטים כלים להבנת הסביבה הטבעית ולהתמודדות עם הבעיות המחריפות של איכות הסביבה. התכנית תכשיר עתודות חוקרים ואנשי מעש שיוכלו להתמודד עם האתגרים של הבנת התהליכים המתרחשים בסביבתנו וההכרח לשמר את איכות הסביבה. הלימודים למוסמך מוצעים ב מסלול מחקרי עם התמחות במדעי הסביבה הבסיסיים או הישומיים. תכנית לימודים אופיינית תהיה בת 4 סמסטר ים, כולל עבודת המחקר.

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל ב-22.1.17 ותסתיים ב-1.10.17

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

  ללימודים לקראת תואר מוסמך יתקבלו סטודנטים בעלי השכלה ברמת בוגר בתחומים השונים של מדעי הטבע, החקלאות וההנדסה, מאוניברסיטאות מוכרות, שממוצע ציוניהם ב תואר בוגר הינו 85 לפחות. מועמדים שציוני הבוגר שלהם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת הלימודים

  מועמדים החסרים רקע מתאים בקורסי יסוד במדעי הסביבה יחויבו, במידת הצורך, בקורסים משלימים כתנאי מוקדם לקבלתם לתכנית.

  הקורסים הבאים (או מקביליהם מהאוניברסיטה העברית או ממוסדות אחרים) מהווים דרישה מוקדמת לקבלה למוסמך:

  1. מבוא למדעי כדור הארץ (89106)
  2. מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות (72107)
  3. מבוא למיקרוביולגיה (72335) או החיידקים בסביבתם הטבעית (89305)
  4. מתא לאורגניזמים (72106 או 72108)
  5. מבוא למדעי איכות הסביבה (89309)

  נדרש בנוסף פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  ראש החוג ויועץ לתלמידי מוסמך – פרופ' אלון אנגרט: 02-6584758, angert@gmail.com

  מזכירת החוג- שושנה שמואל: 02-6586836, shoshanae@savion.huji.ac.il