רמת אנגלית

הלימודים באוניברסיטה מחייבים יכולת הבנת טקסטים מדעיים בשפה האנגלית. הכשרה נאותה תאפשר לסטודנטים להבין טוב יותר את החומר הנלמד. 

האוניברסיטה קבעה כתנאי סף לקבלה רמת ידע באנגלית - בסיסי לפחות. בחלק מהחוגים תידרש רמה גבוהה יותר (פירוט בטבלה בהמשך).
כל המועמדים חייבים להוכיח ידע בשפה האנגלית. יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד לתחילת שנה ב' ללימודים. פרטים נוספים בתקנון נהלי הוראה ולימודים.

"תלמיד אשר התקבל לאוניברסיטה עם רמת בסיסי באנגלית (3) והגיע בתום שנת הלימודים הראשונה שלו ל תואר בוגר  לרמת אנגלית מתקדמים ב' (1) יוכל להגיש בקשה למזכירות החוג/ פקולטה  בה הוא לומד, לאפשר לו להגיע לרמת הפטור עד לתום  סמסטר  א' של שנת לימודיו השנייה. למעט ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית בו התלמיד נדרש להגיע לרמת פטור באנגלית עם תום לימודי שנה א' ל תואר בוגר ".

 

ניתן להציג את רמת האנגלית באמצעות:

  1. הבחינה הפסיכומטרית - הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית קובע את רמת האנגלית של המועמד.
  2. מבחן מיון לרמות באנגלית-  אמי"ר הנערך בנפרד מן הבחינה הפסיכומטרית. ההרשמה למבחן דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. מועדי מבחן אמי"ר .
  3. מבחן מיון ממוחשב לרמות באנגלית ( אמיר"ם ) - האוניברסיטה עורכת מבחני מיון במהלך השנה
  4. קורסי קיץ באוניברסיטה העברית בלבד באמצעות היחידה לאנגלית שפה זרה - קורסי קיץ באנגלית, רמות בסיסי (3), מתקדמים א' (2) ומתקדמים ב' (1) הלימוד בקורסי הקיץ יקל על עומס הלימודים בשנה הראשונה. פרטים ניתן לקבל ביחידה לאנגלית שפה זרה - טל' 02-5883390 ,02-5881749.
  5. מבחני רמ"א הנערכים פעמיים בשנה ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה בתאריכים אפריל וספטמבר לפרטים.
  6. אנגלית שנרכשה במסגרת אוניברסיטאית ובמסגרת המכללות:  הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים. 
  7. בחינות המיון TOEFL , IELTS , SAT - לפרטים.

 

  • רמת האנגלית של מועמדים שנבחנו יותר מפעם אחת, תיקבע על פי הציון הגבוה שהשיגו באחת מן הבחינות התקפות (ממועד אוקטובר 1990 ואילך).
  • החל משנת הלימודים תשע"ט,  סמסטר ב' - יהיו פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה בעלי תואר בוגר  ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג. בנושא זה יש לפנות למדור רישום וקבלה.

 

מפתח רמת האנגלית ודרישות החוגים:

פרק האנגלית
בבחינה

הפסיכומטרית או ציון אמיר "ם 

ציון בחינת

אמי "ר

תרגום הציון לרמה המקבילה

באוניברסיטה העברית

רמת האנגלית הנדרשת

בחוגים השונים

134 ומעלה

 234ומעלה

פטור

החוג לאנגלית ומועמדים לשנה ב' ומעלה

120-133

220-233

מתקדמים ב '

בלשנות, מדעי התרופה, מדעים ביו -רפואיים, רפואה ורפואת שיניים

100-119

200-219

מתקדמים א '

ריפוי בעיסוק, סיעוד, תכנית "רביבים", משפטים, משפטים תכנית משותפת, משפטים תכנית משותפת עם חשבונאות, מכפיל במשפטים, רוקחות

85-99

185-199

בסיסי
סף קבלה מינימלי

בחוגים שלא צוינו לעיל

70-84

170-184

טרום בסיסי ב '

 

69 ומטה

169 ומטה

טרום בסיסי א '

 
הבקשה תידון רק לאחר שיגיעו לרמת בסיסי בהתאם למספר המקומות שיוותרו באותה העת.