ראיון אישי

בתכניות הבאות מתקיים ראיון אישי, נוסף על דרישות הקבלה הכלליות:

- בתכנית "אמירים" הכלל-אוניברסיטאית
- בתכנית "רביבים"
- בתכנית מצוינות ברוקחות
- בפקולטות לרפואה ולרפואת שיניים
- בבית הספר לריפוי בעיסוק
- בבית הספר לסיעוד של "הדסה" והשלוחות ב קמפוס ים "אסף הרופא" ו"קפלן".

 

המועמדים יוזמנו לראיון ישירות על-ידי החוג.

הזמנה לראיון והצלחה בו אינם מהווים אישור קבלה.

 

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עברית, , דרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
ללא השלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה), קבלם של המועמדים לא תיחשב קבלה מן המניין ולא יישמר להם מקום בחוג. 
נתוני המועמדים יבדקו בשנית עם המצאת הנתונים החסרים, בהתאם למצב ההרשמה בחוג ובהתאם לתנאי הקבלה של החוג במועד המצאת הנתונים.