ראיון אישי

בתכניות הבאות מתקיים ראיון אישי, נוסף על דרישות הקבלה הכלליות:

- בתכנית "אמירים" הכלל-אוניברסיטאית
- בתכנית "רביבים"
- בתכנית מצוינות במדעי התרופה
- בפקולטות לרפואה ולרפואת שיניים
- בבית הספר לריפוי בעיסוק
- בבית הספר לסיעוד של "הדסה" והשלוחות ב קמפוס ים "אסף הרופא" ו"קפלן".

 

המועמדים יוזמנו לראיון ישירות על-ידי החוג.

הזמנה לראיון והצלחה בו אינם מהווים אישור קבלה.