ראיון אישי

בתכנית "אמירים" הכלל-אוניברסיטאית, בתכנית "רביבים", בתכנית מצוינות במדעי התרופה, בפקולטות לרפואה ולרפואת שיניים ובבית הספר לריפוי בעיסוק, מתקיים ראיון אישי, נוסף על דרישות הקבלה הכלליות.
המועמדים יוזמנו לראיון ישירות על-ידי החוג.

הזמנה לראיון והצלחה בו אינם מהווים אישור קבלה.