ראיון אישי

בתכניות הבאות מתקיים ראיון אישי, נוסף על דרישות הקבלה הכלליות:

» בתכנית "אמירים" הכלל-אוניברסיטאית
»  בתכנית "רביבים"
» בתכנית מצוינות ברוקחות
» בפקולטות לרפואה ולרפואת שיניים
» בבית הספר לריפוי בעיסוק
» בבית הספר לסיעוד של "הדסה" והשלוחות ב קמפוס ים "אסף הרופא" ו"קפלן".

המועמדים יוזמנו לראיון ישירות על-ידי החוג.

הזמנה לראיון והצלחה בו אינם מהווים אישור קבלה.

 

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.