• 202

 • מדעי הרוח

 • הר הצופים

 • מתעניינים בתרבות יהודית ישראלית? בתנ"ך? ביהדות? מחפשים לימודים עם אופק תעסוקתי?

  תכנית "רביבים" ייחודית לאוניברסיטה העברית. התכנית הוקמה מתוך חזון להכשרת מנהיגות חינוכית אשר תתרום לקידום הוראת מקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית ברחבי הארץ.
  במסגרת הלימודים נשלב בין לימוד אקדמי מעמיק בתחומים המגוונים של מדעי היהדות לבין הכשרה מעשית בהוראה.
  תכנית הלימודים מבוססת על השקפת עולם יהודית מגוונת ופלורליסטית ומעניקה כלים המאפשרים התמודדות עם התכנים של מדעי היהדות מתוך גישה ביקורתית, הן כסטודנטים והן כמורים לעתיד.
  התכנית עשירה בתכנים ובפעילויות כדוגמת סיורים, ימי עיון, הרצאות אורחים ועוד.
  בוגרי התכנית יסיימו את לימודיהם בתום 4 שנים עם תואר ראשון ושני (בוגר ומוסמך) ותעודת הוראה.
  הקבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.
  ניסיון בפעילות חינוכית כגון: הדרכה בתנועות נוער ובמחנות קיץ, תפקידי חינוך והדרכה במסגרת מכינה קדם צבאית, בשנת שירות ובשירות הצבאי/הלאומי ייחשבו ליתרון בעת ההרשמה לתכנית.
  אתר החוג

   

  תאריך אחרון להרשמה לשנת תשפ"ג 04.09.2022

   

 • תכנית הלימודים שלנו מכשירה מורים בעלי השכלה רחבה ועמוקה, מיומנים באמנות ההוראה ובעלי כלים לחשוף בפני תלמידיהם את התרבות היהודית על רבדיה בדרך מעניינת, מאתגרת ובעלת משמעות. העוסקים בהוראת מקצועות היהדות נדרשים להציג את מקצועות היהדות לנוער במערכת החינוך הממלכתית בישראל באופן יצירתי ומעניין. ייחודה של התכנית הוא בשילוב התנסות בהוראה כבר במהלך הלימודים לתואר הראשון.

  הלומדים בתכנית זוכים להנחיה של צוות פדגוגי מעולה, לליווי אישי לאורך הלימודים, להזדמנות לסיים תואר בוגר , תואר מוסמך ותעודת הוראה ב- 4 שנים בלבד ולמלגת לימודים.

   

   

 • הסטודנטים בתכנית יזכו למלגות שכר לימוד ומלגות מחיה במשך כל תקופת הלימודים בתכנית. אנו מציעים תכנית העשרה הכוללת ימי עיון, סיורים, ביקורים במוזיאונים ופעילות תרבותית נוספת בהיקף של כ- 6 מפגשים בכל שנת לימודים.

  התכנית מלווה את בוגריה עם כניסתם לעבודה בהוראה במערכת החינוך במשך השנה הראשונה לעבודתם - מנחה מטעם התכנית זמין להתייעצות ולתמיכה בכל עניין הקשור לעבודת הבוגר. בשנה הראשונה לאחר סיום הלימודים בתכנית, מתקיימת סדנה לבוגרים, כחלק מדרישות תכנית ההתמחות של משרד החינוך. הסדנה עוסקת בסוגיות חינוך הנוגעות למורים בשנת ההוראה הראשונה שלהם במערכת החינוך.

   

   פטור משכר לימוד למועמדים שהשתתפו או זכו בהיותם תלמידי תיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים ופטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי לפרטים נוספים לחצו כאן

   

 • ראש התכנית: פרופ' רוני גולדשטיין: rongol@mail.huji.ac.il , טלפון: 02-5881970

  מזכירות התכנית: revivim@savion.huji.ac.il , טלפון: 02-5881970
  שעות קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00, בניין רבין חדר 4004

   

   

   

   

 • תכנית הלימודים של תלמידי רביבים כוללת:

  1. תואר בוגר הנלמד במשך שלוש השנים הראשונות ברביבים (שנים א'- ג')

  תואר בוגר בשני חוגים: התכנית במדעי היהדות והחוג למקרא.

  • במסגרת התכנית במדעי יהדות יילמדו בשנה א' קורסי מבוא כלליים בחוגים: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית ותלמוד. בשנים ב'-ג' כל סטודנט יבחר להתמקד בקורסים באחד החוגים הנ"ל.
  • בחוג למקרא ילמדו קורסי מבוא לצד קורסי בחירה בחוג.​

  2. תואר מוסמך נלמד במשך השנתיים האחרונות בתכנית (שנים ג'-ד')

  בסוף שנת הלימודים השנייה בתכנית, כל סטודנט יבחר את החוג בו ילמד ל תואר מוסמך , מבין החוגים הבאים: מקרא, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית, תלמוד והמגמה לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך (החוג בו הסטודנט ישתלב בלימוד מוסמך ייבחר בהתאם לתכנית לימודי הבוגר של הסטודנט). בשנה ג', במקביל לסיום הקורסים ל תואר בוגר , יילמדו גם מספר קורסים ל תואר מוסמך שיבחרו בתיאום עם יועץ המוסמך בחוג שנבחר מבין החוגים לעיל. לימודי המוסמך יושלמו בשנה ד'.

  3. לימודים לתעודת הוראה (שנים א'-ד'):

  הלימודים לתעודת הוראה נמשכים על פני ארבע שנות הלימודים בתכנית רביבים. לימודים אלו כוללים קורסים ייחודיים לתלמידי רביבים לצד קורסי מבוא ובחירה במחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך. התנסות מונחית בהוראה, בליווי הצוות הפדגוגי של תכנית רביבים, מהווה מוקד להכשרה הייחודית של תלמידי התכנית. בשנה א', התכנית מכינה את תלמידיה להוראה התנסותית, ובשנים ב'–ד' מתקיימת הוראה התנסותית בליווי מנחי התכנית במגוון בתי ספר בירושלים. השתלבות בשנת התמחות בהוראה אפשרית כבר בשנת הלימודים הרביעית, בהתאם להתקדמות האקדמית של הסטודנט.

 • בהתאם לסך הנקודות הנדרש בחוגים הנלמדים במסגרת זו.

 • • ניתן לשלב את התכנית במסגרת דו חוגי ת עם מקרא בלבד
   

  הלימודים בתכנית משלבים לימודי בוגר בתכנית במדעי היהדות והחוג למקרא, ו לימודי מוסמך באחד החוגים העוסקים במדעי היהדות או בחינוך יהודי.

 • הסטודנטים ילמדו עם מיטב החוקרים העוסקים במדעי היהדות ובחינוך. בראש התכנית עומד צוות אקדמי ומנהלי המלווה את תלמידי התכנית.

  פרופ' רוני גולדשטיין מכהן כראש האקדמי של תכנית רביבים. תחום המחקר שלו הוא נבואה והיסטוריוגרפיה במקרא. בנוסף, הוא חוקר את האינטראקציה התרבותית בין הספרות המקראית לבין הספרות של המזרח הקדום והשפעתה על ההיסטוריה המקראית.

   

   

 • ציון 100/רמה ׳מתקדמים א׳

 • ציון 145, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • קבלה לתכנית לכל המועמדים/ות, מותנית בעמידה בהצלחה בראיון קבלה (גם לבעלי תואר).

   

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי , ציון פסיכומטרי בדגש כמותי , ציון פסיכומטרי בדגש מילולי

 • 50%/50%, 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • ערוץ קבלה רלוונטי

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • בוגרי תכנית רביבים ממשיכים את דרכם המקצועית כמורים מובילים למקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית העל-יסודית. רבים מהבוגרים הינם מחנכי כיתה ובעלי תפקידי ניהול חינוכיים בבתי הספר בהם הם משתלבים ברחבי הארץ.

  בהמשך, רבים מבוגרי התכנית משתלבים גם בתפקידים נוספים כגון: מנהלי בתי ספר, מדריכי מקצוע במשרד החינול, מנחי מורים, מנהלי מכינות קדם צבאיות, מנהלי הדרכה ופיתוח תוכן בארגונים שונים, ועוד.