הפקולטה למדעי הרוח מידע כללי

ב פקולטה למדעי הרוח מתקיימים לימודים לקראת התארים: בוגר במדעי הרוח (.B.A), מוסמך במדעי הרוח (.M.A), דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D)  ולימודי תעודת הוראה.

הלימודים מתקיימים ב קמפוס הר הצופים

 

לימודים ל תואר בוגר

ה פקולטה תעניק מלגות מיוחדות, בגובה מחצית שכר לימוד שנתי, לסטודנטים חדשים בעלי נתוני קבלה גבוהים שיממשו לימודי שנה א' בתכנית מלאה בחוגים: ארכאולוגיה, אנגלית, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, חינוך, לשון עברית ולשונות היהודים, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, ספרות עברית, שפה וספרות ערבית, תלמוד, תולדות האמנות.

לימודי הבוגר נמשכים שלוש שנים - שישה  סמסטר ים ומתנהלים במסלול הדו-חוגי. 
ניתן לעבור החל משנה ב' למסלול  חד חוגי  בכפוף לאישור ה  פקולטה  /ביה"ס לחינוך.


מסלול דו-חוגי – הכולל לימודים המתמקדים בשני חוגים (כשכל חוג נלמד על פי דרישותיו).

בחלק מהפקולטות קיימת דרישה ללימודים נוספים על דרישות החוגים. מכסת הלימודים מתחלקת בין  

שני החוגים באופן שווה פחות או יותר. תואר הבוגר במסלול זה ניתן על שני החוגים.

פרטים על היקף הלימודים בכל המסלולים במזכירות לענייני הוראה, טל' 02-5883714.

 

חדש! פטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי

מועמדים שהשתתפו בחידון התנ"ך העולמי ונרשמו לחוגים ב פקולטה למדעי הרוח, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד באופן הבא:

1.      משתתפים שזכו במדליה יהיו זכאים לפטור משכ"ל לשלוש שנים.
2.      משתתפים שהשתתפו בתחרות ולא זכו במדליה, יהיו זכאים לפטור משכ"ל לשנה הראשונה בלבד.
 
התנאי לקבלה הוא זכאות לתעודת בגרות ואנגלית ברמת מתקדמים א' לפחות.  
על המועמדים הללו, לאחר שירשמו ויתקבלו, להציג אישור השתתפות/קבלה רשמי למדור רישום וקבלה. 
פטור שכ"ל הינו בגובה 100% משכר לימוד מלא, אך לא יותר מגובה שכר הלימוד האישי של הסטודנט.
הפטור יתעדכן רק לאחר קליטת טופס לימודים ובהתאם לנהלים.

 

היחידה ללימודי שפות

ה פקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית ייסדה לאחרונה יחידה חדשה ללימודי שפות, ראשונה מסוגה בארץ. לפרטים לחצו כאן.

 

בחירת חוג מחוץ ל פקולטה

סטודנטים במסלול הדו-חוגי רשאים לבחור חוג מה פקולטה  למדעי הרוח, כמו כן ניתן לבחור ללמוד גם חוג בשיתוף עם ה פקולטה  למדעי החברה, ביה"ס למינהל עסקים, או ה פקולטה  למתמטיקה ולמדעי הטבע כחוג שני, בתנאי שיתקבלו אליו.
רצוי שהבחירה תיעשה בהתייעצות עם יועצי החוגים. בכל מקרה בו הסטודנטים לומדים חוגים מפקולטות שונות הם רשאים לקבוע בעת הגשת טופס הלימודים, לאיזו  פקולטה  ברצונם להשתייך ובהתאם לכך יחולו עליהם כל התקנות של  פקולטה  זו.

סטודנטים המבקשים ללמוד תכנית לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם לימודי חוג נוסף ב פקולטה , ילמדו במשך ארבע שנים ויוענק להם תואר בוגר בעבודה סוציאלית ו תואר בוגר בחוג הרלוונטי במדעי הרוח במתכונת דו חוגי ת. (תעודת התואר תוענק רק בסיום חובות הלימוד בשני החוגים).

סטודנטים המבקשים ללמוד תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים עם לימודי חוג נוסף ב פקולטה , ילמדו במשך שלוש וחצי שנים ויוענק להם תואר בוגר במשפטים  ו תואר בוגר בחוג הרלוונטי במדעי הרוח במתכונת דו חוגי ת. (תעודת התואר תוענק רק בסיום חובות הלימוד בשני החוגים).

 

 

לימודי הכנה למוסמך במנהל עסקים לתלמידי בוגר 340

התכנית מיועדת למספר מצומצם של סטודנטים שילמדו במקביל ללימודי התואר הראשון גם לימודי תשתית ויסודות במינהל עסקים כהכנה לקראת ה תואר מוסמך במינהל עסקים (מב"ע). התכנית מוצעת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים הנרשמים ל לימודי בוגר או מועמדים מצטיינים לקראת שנה ב' של לימודי הבוגר. במהלך השנה השלישית יוכלו משתתפי התכנית שיסיימו את לימודי התשתית והיסודות ללמוד גם קורסים מלימודי המוסמך במינהל עסקים. התכנית תאפשר לבוגרים מצטיינים לסיים תואר מוסמך במינהל עסקים תוך שנתיים (או אפילו שנה, אך לא פחות משנה)  לאחר סיום לימודי התואר הראשון. 

 

תלמידים שלא מן המניין

מועמדים המעוניינים ללמוד בתכנית מיוחדת שלא לקראת תואר ועומדים בתנאי הקבלה של ה  פקולטה  יתקבלו כסטודנטים במעמד מיוחד שלא מן המניין. מועמדים אלו רשאים ללמוד במסגרת זו במשך שנה אחת בלבד. במעמד זה ניתן ללמוד באחת מהמסגרות: 

  1. מועמדים שטרם החליטו באיזה חוג ילמדו ועומדים בתנאי הקבלה של ה  פקולטה
  2. בעלי תואר אקדמי המבקשים ללמוד קורסים ללא הגדרת תחום.
  3. סטודנטים מאוניברסיטה מוכרת המבקשים להשלים קורסים באוניברסיטה העברית. המועמדים יירשמו במזכירות לענייני תלמידים ב  פקולטה  על סמך אישור בכתב מהאוניברסיטה שבה הם לומדים. ההשתתפות בקורס מותנית בדרישות החוג שבו ניתן הקורס ובאישור מזכירות החוג.

 

רשויות ה  פקולטה  לשירות התלמידים - בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים מתקיים "יום הכוונה והסברה" לתלמידי שנה א' של תואר ראשון, במטרה לעזור לסטודנטים חדשים להבין את מהלך הלימודים ב  פקולטה  . כמו כן ה  פקולטה  מקיימת "יום רישום מרוכז" במטרה לעזור לסטודנטים החדשים להבין את מהלך הלימודים ולהדריכם בארגון מערכת השעות. לרשות התלמידים עומדים ועדת ההוראה, המזכירות לענייני תלמידים ויועצים אקדמיים בחוגים להנחיה ולייעוץ.

מזכירות לענייני תלמידים- המזכירות לענייני תלמידים מטפלת בעניינים המינהליים הנוגעים לסטודנטים ומקיימת ייעוץ כללי בענייני לימודים. הודעות המזכירות לענייני תלמידים מתפרסמות באתר המזכירות ונשלחות לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים.

ועדת ההוראה- עוסקת בעניינים הנוגעים לתכניות הלימודים ב פקולטה ולסדרי ההוראה בלימודי הבוגר והמוסמך, לוועדה מובאות בקשות של סטודנטים הטעונות דיון מיוחד.

 

מידע נוסף - שעות הקבלה במזכירות לענייני תלמידים ב פקולטה :

ביום א' בשעות 11:30 - 14:30 ובימים ב'-ה' בשעות 10:00 - 13:00, בניין מדעי הרוח,  הר הצופים, טל' 02-5881095.

שעות הקבלה בכל מזכירויות החוגים: ביום א' בשעות  11:30 - 14:30, בימים ב'-ה' בשעות 10:00- 13:00

 

אתר ה פקולטה