הפקולטה למדעי הרוח מידע כללי

ב פקולטה למדעי הרוח מתקיימים לימודים לקראת התארים: בוגר במדעי הרוח (.B.A), מוסמך במדעי הרוח (.M.A), דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D)  ולימודי תעודת הוראה.

הלימודים מתקיימים ב קמפוס הר הצופים

 

לימודים ל תואר בוגר

ה פקולטה תעניק מלגות מיוחדות, בגובה מחצית שכר לימוד שנתי, לסטודנטים חדשים בעלי נתוני קבלה גבוהים שיממשו לימודי שנה א' בתכנית מלאה בחוגים: ארכאולוגיה, אנגלית, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, חינוך, לשון עברית ולשונות היהודים, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, ספרות עברית, שפה וספרות ערבית, תלמוד, תולדות האמנות

לימודי הבוגר נמשכים שלוש שנים - שישה  סמסטר ים ומתנהלים במסלול הדו-חוגי בלבד.

מסלול דו-חוגי – הכולל לימודים המתמקדים בשני חוגים (כשכל חוג נלמד על פי דרישותיו).

בחלק מהפקולטות קיימת דרישה ללימודים נוספים על דרישות החוגים. מכסת הלימודים מתחלקת בין  

שני החוגים באופן שווה פחות או יותר. תואר הבוגר במסלול זה ניתן על שני החוגים.

פרטים על היקף הלימודים בכל המסלולים במזכירות לענייני הוראה, טל' 02-5883714.

 

בחירת חוג מחוץ ל פקולטה

סטודנטים במסלול הדו-חוגי רשאים לבחור חוג מה פקולטה למדעי הרוח, מה פקולטה למדעי החברה, מביה"ס למינהל עסקים, מביה"ס לעבודה סוציאלית, מה פקולטה למשפטים, או מה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע כחוג שני, בתנאי שיתקבלו אליו. רצוי שהבחירה תיעשה בהתייעצות עם יועצי החוגים. בכל מקרה בו הסטודנטים לומדים חוגים מפקולטות שונות הם רשאים לקבוע בעת הגשת טופס הלימודים, לאיזו פקולטה ברצונם להשתייך ובהתאם לכך יחולו עליהם כל התקנות של פקולטה זו.

 

לימודי הכנה למוסמך במנהל עסקים לתלמידי בוגר 340

התכנית מיועדת למספר מצומצם של סטודנטים שילמדו במקביל ללימודי התואר הראשון גם לימודי תשתית ויסודות במינהל עסקים כהכנה לקראת ה תואר מוסמך במינהל עסקים (מב"ע). התכנית מוצעת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים הנרשמים ל לימודי בוגר או מועמדים מצטיינים לקראת שנה ב' של לימודי הבוגר. במהלך השנה השלישית יוכלו משתתפי התכנית שיסיימו את לימודי התשתית והיסודות ללמוד גם קורסים מלימודי המוסמך במינהל עסקים. התכנית תאפשר לבוגרים מצטיינים לסיים תואר מוסמך במינהל עסקים תוך שנתיים (או אפילו שנה, אך לא פחות משנה)  לאחר סיום לימודי התואר הראשון. 

 

תלמידים במעמד מיוחד 299

מועמדים המעוניינים ללמוד בתכנית מיוחדת שלא לקראת תואר ועומדים בתנאי הקבלה של ה פקולטה יתקבלו כסטודנטים מיוחדים. במעמד זה ניתן ללמוד באחת מהמסגרות:  מיועדת ל:

  1. מועמדים שטרם החליטו באיזה חוג ילמדו ועומדים בתנאי הקבלה של ה פקולטה . מועמדים אלו רשאים ללמוד במסגרת זו במשך שנה אחת בלבד
  2. בעלי תואר אקדמי המבקשים ללמוד קורסים ללא הגדרת תחום.
  3. סטודנטים מאוניברסיטה מוכרת המבקשים להשלים קורסים באוניברסיטה העברית. המועמדים יירשמו במזכירות לענייני תלמידים ב פקולטה על סמך אישור בכתב מהאוניברסיטה שבה הם לומדים. ההשתתפות בקורס מותנית בדרישות החוג שבו ניתן הקורס ובאישור מזכירות החוג.

 

רשויות ה פקולטה לשירות התלמידים- ממש סמוך לתחילת שנת הלימודים מתקיים "יום הכוונה והסברה" במטרה לעזור לסטודנטים חדשים להבין את מהלך הלימודים ב פקולטה . כמו כן ה פקולטה מקיימת "יום פתוח" במטרה לעזור לסטודנטים החדשים להבין את מהלך הלימודים ולהדריכם בארגון מערכת השעות.לרשות התלמידים עומדים ועדת ההוראה, המזכירות לענייני תלמידים ויועצים אקדמיים בחוגים להנחיה ולייעוץ.

מזכירות לענייני תלמידים- המזכירות לענייני תלמידים מטפלת בעניינים המינהליים הנוגעים לסטודנטים ומקיימת ייעוץ כללי בענייני לימודים. הודעות המזכירות לענייני תלמידים מתפרסמות על לוח המודעות של המזכירות ובאתר המזכירות.

ועדת ההוראה- עוסקת בעניינים הנוגעים לתכניות הלימודים ב פקולטה ולסדרי ההוראה בלימודי הבוגר והמוסמך, לוועדה מובאות בקשות של סטודנטים הטעונות דיון מיוחד.

 

מידע נוסף - שעות הקבלה במזכירות לענייני תלמידים ב פקולטה :

ביום א' בשעות 11:30 - 14:30, 17:00-16:00  ובימים ב'-ה' בשעות 10:00 - 13:00, 17:00-16:00,חדר 4319, בניין מדעי הרוח,  הר הצופים, טל' 02-5881070.

שעות הקבלה בכל מזכירויות החוגים: ביום א' בשעות  11:30 - 14:30, בימים ב'-ה' בשעות 10:00- 13:00

 

אתר ה פקולטה