הפקולטה למדעי הרוח מידע כללי

ב פקולטה למדעי הרוח מתקיימים לימודים לקראת התארים: בוגר במדעי הרוח (.B.A), מוסמך במדעי הרוח (.M.A), דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D)  ולימודי תעודת הוראה.

הלימודים מתקיימים ב קמפוס הר הצופים


ניווט מהיר:   » משך הלימודים   » מבנה הלימודים  » בחירת חוג מחוץ ל פקולטה    » תכנית בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה ולמחול   » פטור משכ"ל למועמדים שהשתתפו באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים או זוכי חידון התנ"ך העולמי   » היחידה ללימודי שפות   » לימודי הכנה למוסמך במנהל עסקים ל לימודי בוגר    » תלמידים שלא מן המניין   » בחירת חוג מחוץ ל פקולטה    »  ה פקולטה לשירות תלמידים חדשים   » שעות קבלה במזכירות ה פקולטה

 

משך הלימודים

לימודי התואר הראשון (בוגר) מתפרסים על פני שלוש שנים (שישה  סמסטר ים).
 

מבנה הלימודים

ככלל, הלימודים מתנהלים במסלול דו-חוגי, בו נלמדים שני חוגים, בהיקף של 120 נ"ז לפחות (לא כולל נ"ז בגין כתיבת עבודות סמינריוניות). במסלול זה, ניתן ללמוד שני חוגים ב פקולטה למדעי הרוח או חוג אחד מה פקולטה למדעי הרוח וחוג אחר מ פקולטה אחרת.

 

בחירת חוג מחוץ ל פקולטה

סטודנטים במסלול הדו-חוגי יכולים ללמוד שני חוגים ב פקולטה  למדעי הרוח או חוג אחד מה פקולטה למדעי הרוח וחוג אחר מ פקולטה אחרת: ה פקולטה  למדעי החברהביה"ס למינהל עסקים, ה פקולטה  למתמטיקה ולמדעי הטבע, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, בתנאי שיתקבלו אליו.
רצוי שהבחירה תיעשה בהתייעצות עם יועצי החוגים. בכל מקרה שבו הסטודנטים לומדים חוגים מפקולטות שונות הם רשאים לקבוע בעת הרישום הממוחשב לקורסים, לאיזו  פקולטה  ברצונם להשתייך ובהתאם לכך יחולו עליהם כל התקנות של  פקולטה  זו.

סטודנטים המבקשים ללמוד תכנית לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם חוג נוסף ב פקולטה , ילמדו במשך ארבע שנים ויוענק להם תואר בוגר בעבודה סוציאלית ובחוג הרלוונטי במדעי הרוח במתכונת דו חוגי ת. ללימודים במתכונת זו תוענק תעודה אחת עליה יופיעו שני החוגים. התעודה תוענק רק בסיום חובות הלימוד בשני החוגים.

סטודנטים המבקשים ללמוד תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים עם לימודי חוג נוסף ב פקולטה , ילמדו במשך שלוש שנים וחצי ויוענק להם תואר בוגר במשפטים ובחוג הרלוונטי במדעי הרוח במתכונת דו חוגי ת. ללומדים במתכונת זו תוענק תעודה אחרת עליה יופיעו שני החוגים. התעודה תוענק רק בסיום חובות הלימוד בשני החוגים.
 

♦ תכנית בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין - סמל חוג 991

תכנית משותפת לאוניברסיטה העברית ולאקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים. בוגרי התכנית יקבלו תואר "בוגרי אוניברסיטה" במוסיקה (B.A.Mus) המשותף לשני המוסדות. משך הלימודים באוניברסיטה הוא שלוש שנים ובאקדמיה ארבע שנים.
תכנית הלימודים במוסיקה לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" מורכבת מלימודי המיומנויות המוסיקליות או פדגוגיות באקדמיה (ביצוע, תאוריה, הלחנה, ו/או חינוך מוסיקלי), בשילוב חוג ע"פ בחירה באחת מהפקולטות הנדרשות (מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי הטבע)
לפרטים נוספים
לאתר התכנית
 

 האוניברסיטה מעניקה פרסי הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים המתקבלים ל תואר בוגר (ראשון) בכפוף לתנאים. בתהליך הקבלה אנו מאתרים את הזכאים לפרס. לפרטים נוספים
 

 פטור משכר לימוד למועמדים שהשתתפו או זכו בהיותם תלמידי תיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים ופטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי לפרטים נוספים

 

היחידה ללימודי שפות

ה פקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית ייסדה לאחרונה יחידה חדשה ללימודי שפות, ראשונה מסוגה בארץ.
לאתר היחידה

 

♦ לימודי הכנה למוסמך במנהל עסקים לתלמידי בוגר 340

התכנית מיועדת למספר מצומצם של סטודנטים שילמדו במקביל ללימודי התואר הראשון גם לימודי תשתית ויסודות במינהל עסקים כהכנה לקראת ה תואר מוסמך במינהל עסקים (מב"ע). התכנית מוצעת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים הנרשמים ל לימודי בוגר או מועמדים מצטיינים לקראת שנה ב' של לימודי הבוגר. במהלך השנה השלישית יוכלו משתתפי התכנית שיסיימו את לימודי התשתית והיסודות ללמוד גם קורסים מלימודי המוסמך במינהל עסקים. התכנית תאפשר לבוגרים מצטיינים לסיים תואר מוסמך במינהל עסקים תוך שנתיים (או אפילו שנה, אך לא פחות משנה)  לאחר סיום לימודי התואר הראשון.
לפרטים נוספים

 

תלמידים שלא מן המניין

מועמדים המעוניינים ללמוד בתכנית מיוחדת שלא לקראת תואר ועומדים בתנאי הקבלה של ה  פקולטה  יתקבלו כסטודנטים במעמד מיוחד שלא מן המניין. מועמדים אלו רשאים ללמוד במסגרת זו במשך שנה אחת בלבד. במעמד זה ניתן ללמוד באחת מהמסגרות: 

  1. מועמדים שטרם החליטו באיזה חוג ילמדו ועומדים בתנאי הקבלה של ה  פקולטה
  2. בעלי תואר אקדמי המבקשים ללמוד קורסים ללא הגדרת תחום.
  3. סטודנטים מאוניברסיטה מוכרת המבקשים להשלים קורסים באוניברסיטה העברית. המועמדים יירשמו במזכירות לענייני תלמידים ב  פקולטה  על סמך אישור בכתב מהאוניברסיטה שבה הם לומדים. ההשתתפות בקורס מותנית בדרישות החוג שבו ניתן הקורס ובאישור מזכירות החוג.

 

ה פקולטה  לשירות תלמידים חדשים

יום הכוונה (אוריינטציה) מתקיים בסמוך לתחילת שנת הלימודים ומיועד לתלמידי שנה א' של תואר ראשון, במטרה לעזור לסטודנטים חדשים להבין את מהלך הלימודים ב פקולטה .

יום רישום מרוכז- מתקיים בתחילתה של תקופת הרישום לקורסים ומיועד לסייע למתקבלים לשנה א' ברישום הממוחשב לקורסים ובארגון מערכת השעות.

בשנתון ה פקולטה , מתפרסם מידע לסטודנטים הכולל את תוכניות הלימודים בחוגים, רשימת הקורסים ותיאוריהם.
לרשות התלמידים עומדים ועדת ההוראה, המזכירות לענייני תלמידים ויועצים אקדמיים בחוגים להנחיה ולייעוץ.

מזכירות לענייני תלמידים- המזכירות לענייני תלמידים מטפלת בעניינים המנהליים הנוגעים לסטודנטים, מפיקה אישורים אקדמיים שונים ומקיימת ייעוץ כללי בענייני לימודים.

ועדת ההוראה- עוסקת בעניינים הנוגעים לתכניות הלימודים ולהסדרי הוראה ב פקולטה . כמו כן, מובאות לוועדה פניות של סטודנטים בעניינים המחייבים החלטה עקרונית או בירור מיוחד.


למידע נוסף על הפניות למזכירות לענייני תלמידים ולוועדת ההוראה
 

שעות הקבלה במזכירות לענייני תלמידים ובמזכירויות החוגים:
ביום א' בשעות  11:30- 14:30, בימים ב'-ה' בשעות 10:00- 13:00

למידע נוסף על פרטי התקשורת עם החוגים: אתר ה פקולטה >> חוגים ותכניות לימודים