קבלה ישירה על סמך תעודת הבגרות (ללא בחינה פסיכומטרית)

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

 

הקבלה הישירה מאפשרת דיון לקבלה על סמך תעודת הבגרות בלבד או ציון הבחינה הפסיכומטרית בלבד.

קבלה ישירה  לא חלה כאשר החוג עובר לסבב ב'.

 

קבלה על סמך תעודת בגרות:

תחומי הלימודים

קבלה ישירה  על סמך תעודת בגרות בציון ממוצע:

קבלה ישירה על סמך תעודת בגרות לראויים לקידום בציון ממוצע:

חוגי ה פקולטה  למדעי הרוח למעט החוגים: חינוך, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, תכנית "אמירים", תכנית "רביבים"

9.75

9.4

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; חינוך; יחסים בינלאומיים; כלכלת סביבה וניהול; לימודי האסלאם והמזרח התיכון; מדע המדינה; מדעי הסביבה; מדעי הצמח בחקלאות; מדעי הקרקע והמים; מדעי כדור הארץ; ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; קרימינולוגיה; שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים; תקשורת ועיתונאות; חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה

10

9.65

תכנית "רביבים"

10

9.75

מדעי בעלי החיים; פילוסופיה

10.25

9.9

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; כלכלת סביבה וניהול והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי החיים (ביולוגיה); מדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה

10.5

10.15

ביוכימיה ומדעי המזון; כימיה; מדעי הכימיה והביולוגיה; מדעי התזונה; פיסיקה; תכנית משולבת פיסיקה-כימיה

10.75

10.4

ביוכימיה ומדעי המזון בהתמחות בביוטכנולוגיה; חשבונאות; כלכלה; מדעי החיים בדגש בביו-פיסיקה; מנהל עסקים; מנהל עסקים ולימודי אסיה; מתמטיקה; סטטיסטיקה ומדע הנתונים; עבודה סוציאלית

11

10.65

עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר

11.25

10.9

אינטרנט וחברה; הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית; רוקחות

11.25

11

מדעים ביו-רפואיים; פסיכולוגיה; פסיכוביולוגיה (צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים)

11.5

11.15

הנדסת חשמל ומחשבים; מדעי המחשב; מדעי המחשב וביולוגיה חישובית; אינטרנט וחברה למדעי הטבע

11.5

11.25