קבלה ישירה על סמך תעודת הבגרות (ללא בחינה פסיכומטרית)

הקבלה הישירה מאפשרת דיון לקבלה על סמך תעודת הבגרות בלבד או ציון הבחינה הפסיכומטרית בלבד.

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגלית, רמת עברית, ראיון ועוד.

ללא השלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה), קבלם של המועמדים לא תיחשב כקבלה מן המניין ולא יישמר להם מקום בחוג. 

נתוני המועמדים יבדקו בשנית עם המצאת הנתונים החסרים, בהתאם למצב ההרשמה בחוג ובהתאם לתנאי הקבלה של החוג במועד המצאת הנתונים.
 

קבלה ישירה    לא חלה כאשר החוג עובר  לסבב ב'.

 

קבלה על סמך תעודת בגרות:

תחומי הלימודים

קבלה ישירה  על סמך תעודת בגרות בציון ממוצע:

קבלה ישירה על סמך תעודת בגרות לראויים לקידום בציון ממוצע:

חוגי ה פקולטה  למדעי הרוח למעט החוגים: חינוך, קוגניציה, תכנית "אמירים", תכנית "רביבים"

9.75

9.4

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; חינוך; יחסים בינלאומיים; כלכלת סביבה וניהול; מדע המדינה; מדעי הסביבה; מדעי הצמח בחקלאות; מדעי הקרקע והמים; מדעי כדור הארץ; ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; קרימינולוגיה; שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים; תקשורת ועיתונאות; חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה

10

9.65

תכנית "רביבים"

10

9.75

מדעי בעלי החיים

10.25

9.9

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; כימיה; כלכלת סביבה וניהול והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי החיים (ביולוגיה); מדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; סטטיסטיקה ומדע הנתונים; פיסיקה

10.5

10.15

ביוכימיה ומדעי המזון; מדעי הכימיה והביולוגיה; מדעי התזונה; תכנית משולבת פיסיקה-כימיה

10.75

10.4

ביוכימיה ומדעי המזון בהתמחות בביוטכנולוגיה; חשבונאות; כלכלה; מנהל עסקים; מנהל עסקים ולימודי אסיה; מתמטיקה; עבודה סוציאלית/
מדעי החיים בדגש ביו-פיסיקה

 

11

10.65

עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר

11.25

10.9

אינטרנט וחברה; הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית; רוקחות

11.25

11

מדעים ביו-רפואיים; פסיכולוגיה; פסיכוביולוגיה (צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים)

11.5

11.15

הנדסת חשמל ומחשבים; מדעי המחשב; מדעי המחשב וביולוגיה חישובית; אינטרנט וחברה למדעי הטבע

11.5

11.25