קבלה ישירה על סמך תעודת הבגרות (ללא בחינה פסיכומטרית)

הקבלה הישירה מאפשרת דיון לקבלה על סמך תעודת הבגרות בלבד או ציון הבחינה הפסיכומטרית בלבד.

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כמו מבחן אמי"ר , מבחן יע"ל , ראיון ועוד.

לא חל כאשר החוג עובר לסבב ב'.

 

קבלה על סמך תעודת בגרות:

תחומי הלימודים

קבלה ישירה  על סמך תעודת בגרות בציון ממוצע:

קבלה ישירה על סמך תעודת בגרות לראויים לקידום בציון ממוצע:

חוגי ה פקולטה  למדעי הרוח למעט החוגים: חינוך, מדעי הקוגניציה, תכנית "אמירים", תכנית "רביבים"

9.75

9.40

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; חינוך; יחסים בינלאומיים; כלכלת סביבה וניהול; מדע המדינה; מדעי הסביבה; מדעי הצמח בחקלאות; מדעי הקרקע והמים; מדעי כדור הארץ; ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; סטטיסטיקה ומדע הנתונים; קרימינולוגיה; שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים; תקשורת ועיתונאות; חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה

10.00

9.65

תכנית "רביבים"

10.00

9.75

 מדעי בעלי החיים

10.25

9.90

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; כימיה; כלכלת סביבה וניהול והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי החיים (ביולוגיה); מדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; פיסיקה

10.50

10.15

ביוכימיה ומדעי המזון; מדעי הכימיה והביולוגיה; מדעי התזונה; תכנית משולבת פיסיקה-כימיה

10.75

10.40

מתמטיקה

10.80

10.45

ביוכימיה ומדעי המזון בהתמחות בביוטכנולוגיה; חשבונאות; כלכלה; מנהל עסקים; מנהל עסקים ולימודי אסיה, מנהל עסקים ומוסיקולוגיה, מנהל עסקים ותולדות האמנות, מנהל עסקים ותאטרון,עבודה סוציאלית

11.00

10.65

פסיכולוגיה; פסיכוביולוגיה (צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים); עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר

11.25

10.9

הנדסת חשמל ומחשבים; מדעי המחשב; מדעי המחשב וביולוגיה חישובית; רוקחות, אינטרנט וחברה, אינטרנט וחברה למדעי הטבע.

11.25

11.00

מדעים ביו-רפואיים

11.50

11.15