שיוויון הזדמנויות למועמדים "ראויים לקידום"

האוניברסיטה מציעה למועמדים שיוגדרו "ראויים לקידום" הזדמנות לקבלה ללימודים בכל החוגים.


♦ למי מתאים?

תכנית ראויים לקידום מיועדת לקדם שיוויון הזדמנויות.

התכנית מיועדת למי שנאלצו להתמודד בתקופת התבגרותם עם קשיים אישיים, סביבתיים ומשפחתיים אשר מנעו מהם את ההתמדה וההשקעה הנדרשת בנקודת זמן קריטית זו בכדי להגיע לתעודת בגרות מלאה ומוצלחת שבאמצעותה יוכלו להמשיך ללימודים אקדמיים ולהגיע להישגים הובים ביותר מבחינתם.

מועמדים בעלי תואר אקדמי לא יוכלו להתמיין בערוץ זה.

בדקו אם אתם מתאימים באתר האגודה לקידום החינוך

 

♦ על ערוץ הקבלה ומה צריך לעשות:

מועמדים שנמצאו ראויים לקידום, שקיבלו ניקוד 30 נקודות ומעלה על פי אמות המידה של התכנית, יוכלו להתקבל לשנה א' לתואר ראשון גם אם הנתונים שלהם נמוכים במעט מסף הקבלה הרגיל לחוג.

המעוניינים להתקבל בערוץ זה יציינו עובדה זו בטופס ההרשמה, וכן עליהם לפנות לאגודה לקידום החינוך לשם בדיקה וקבלת הניקוד להעדפה מתקנת.

» שימו לב: הטיפול בבקשות המוגשות לאגודה לקידום החינוך נמשך כחודשיים, לפיכך, על המועמדים להקדים ולהגיש את בקשתם לאגודה.

» נתחשב במועמדות של מועמד אם הגיש לאגודה לקידום החינוך את כל המסמכים הנדרשים לבדיקת האגודה עד לחודש פברואר 2022.

» תוצאת הבדיקה תישלח על ידי האגודה לקידום החינוך ישירות לאוניברסיטה ובמקביל גם לפונה.

 

♦ הערות חשובות:

» בחלק מהחוגים (מתחומי הרפואה בעיקר) הטיפול בבקשות יתקיים בחודשי הקיץ ע"י האוניברסיטה לאחר סגירת חתכי הקבלה וסיום הטיפול במועמדים ה"רגילים".

» נהלי הרישום לאוניברסיטה ובכללם מועדי הרישום, הגשת המסמכים והשלמת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלה לאוניברסיטה חלים גם על הפונים בבקשה לקבלה בערוץ זה.

» על המועמד מוטלת האחריות לוודא שזכאותו להעדפה מתקנת עודכנה באוניברסיטה. 

» בתחומים רפואה, רפואת שיניים, רפואת שיניים-במסלול הצבאי-בינה, רפואה המסלול הצבאי צמרת וריפוי בעיסוק - האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 30.04.2022 בלבד.

» מאחר ולאחר ה-30.04.2022 ההרשמה ממשיכה על בסיס מקום פנוי, מומלץ גם למועמדי שאר החוגים להקדים את בדיקתם מול האגודה לקידום החינוך ולדאוג שתוצאות הבדיקה יגיעו לאוניברסיטה עד לתאריך 30.04.2022.

 

מועמדים שעומדים  בסף קבלה  ישירה בגרות לפי ראויים לקידום, חייבים לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים
 

מידע על סיכויי הקבלה לשנה א' ניתן לקבל: