רמת עברית

ידיעת השפה העברית חיונית ללימודים באוניברסיטה העברית.

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, אשר סיימו בית ספר תיכון, ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרשים להיבחן בבחינת ידע בעברית.

עדכון מתאריך 29.3.2020:
בעקבות הנחיות משרד הבריאות, כל הבחינות שתוכננו למועד אפריל 2020 ובכללן, הבחינה הפסיכומטרית, בחינות אמי"ר , בחינות יע"ל ובחינות בתנאים מותאמים נדחות. טרם נקבע מועד עתידי שיחליף אותן. 

שימו לב - עדכון בנושא הבחינות באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 
במידה והמרכז הארצי יקבע בחינה פסיכומטרית חלופית למועד אפריל 2020, תכיר האוניברסיטה בפסיכומטרי מועד אפריל כאילו נעשה בזמן שיועד לו מלכתחילה ותשמור מקום לאותם מועמדים שיצהירו על כך בטופס ההרשמה.

אנו ממליצים לעקוב אחר עמוד העדכונים  ואחר עמוד המידע על הבחינות באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה .

 

 

ניתן להציג את רמת העברית באמצעות:

1. בחינת יע"ל . לידיעתכם, המרכז הארצי לבחינות מקיים את בחינת יע"ל בתום הבחינה הפסיכומטרית לנבחנים בשפה שאינה עברית. כמובן, ניתן להיבחן בבחינת יע"ל במועד נפרד. הציון בבחינה בעברית יינתן בנפרד ולא ייכלל בציון הפסיכומטרי.
ציון הבחינה ממועד אוקטובר 1990 ואילך תקף.

2. ניתן לבצע בחינות מיון ושיבוץ לרמת עברית באמצעות היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידים מחו"ל. הבוחרים במסלול זה מחוייבים ללמוד קורסי עברית במהלך שנת הלימודים הראשונה, עד להגעה לרמת פטור בעברית. לא ניתן לקבל תואר מהאוניברסיטה העברית ללא אישור על פטור בעברית.

תנאי קבלה ללימודי בוגר באוניברסיטה העברית הוא ציון 105 לפחות בבחינת  יע"ל  /  יע"ל  נט , או רמה ה' לפחות בבחינת השיבוץ (מספר חוגים דורשים רמה גבוהה יותר, כמפורט להלן). על המועמדים להשלים בהצלחה את לימודי רמה ד' לפני תחילת שנת הלימודים. האוניברסיטה העברית מציעה אולפן קיץ בחודשים אוגוסט-ספטמבר, למועמדים שהגיעו לרמה ד' בעברית. שכר הלימוד בגין הלימודים באולפן יקוזז במלואו משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה.  מועדי אולפן קיץ יתפרסמו בהמשך. 

להסבר מפורט על הבחינות ומועדי הבחינות של היחידה לעברית

פרטים נוספים בתקנון נהלי הוראה ולימודים.

3. מבחן מיון ממוחשב לרמות בעברית ( יע"ל -נט) - האוניברסיטה עורכת מבחני מיון במהלך השנה.

 

רמת העברית הנדרשת:

חוג

ציון יע"ל מינימלי

רמה נדרשת ברמת השיבוץ / פטור

לשון עברית

מחשבת ישראל

מקרא

ספרות עברית

תלמוד והלכה

תכנית "רביבים"

 

145

 

רמת פטור

ריפוי בעיסוק

105

רמת פטור

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

התכנית במדעי היהדות

135

רמה ו'

ספרות כללית והשוואתית

120

רמה ה'

משפטים

משפטים עם חוג נוסף לתואר

בוגר במשפטים עם חשבונאות כחוג נוסף

מכפיל במשפטים

                                                      

110

רמה ה'

יתר החוגים

105

רמה ה'