רמת עברית

ידיעת השפה העברית היא חיונית ללימודים באוניברסיטה.

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, אשר סיימו בית ספר תיכון, ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרשים להיבחן בבחינת ידע בעברית.

ניתן להציג את רמת העברית באמצעות:

1. בחינת יע"ל . לידיעתכם, המרכז הארצי לבחינות מקיים את בחינת יע"ל בתום הבחינה הפסיכומטרית לנבחנים בשפה שאינה עברית. כמובן, ניתן להיבחן בבחינת יע"ל במועד נפרד. הציון בבחינה בעברית יינתן בנפרד ולא ייכלל בציון הפסיכומטרי.
ציון הבחינה ממועד אוקטובר 1990 ואילך תקף.

2. ניתן לבצע בחינות מיון ושיבוץ לרמת עברית באמצעות היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידים מחו"ל. הבוחרים במסלול זה מחוייבים ללמוד קורסי עברית במהלך שנת הלימודים הראשונה, עד להגעה לרמת פטור בעברית. לא ניתן לקבל תואר מהאוניברסיטה העברית ללא אישור על פטור בעברית- למידע נוסף

פרטים נוספים בתקנון נהלי הוראה ולימודים.

3. מבחן מיון ממוחשב לרמות בעברית ( יע"ל -נט) - האוניברסיטה עורכת מבחני מיון במהלך השנה.

 

רמת העברית הנדרשת:

חוג

ציון יע"ל מינימלי

לשון עברית

מחשבת ישראל

מקרא

ספרות עברית

תלמוד והלכה

145

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

לימודי יהדות

135

ספרות כללית והשוואתית

120

משפטים

משפטים עם חוג נוסף לתואר

בוגר במשפטים עם חשבונאות כחוג נוסף

110

יתר החוגים באוניברסיטה

105