קבלה על סמך בחינה פסיכומטרית בלבד לבני 30 ומעלה

קבלה למועמדים בני 30 ומעלה:

מועמדים שנולדו בשנת 1990 ולפניה - קבלתם אפשרית במרבית התחומים, גם ללא התחשבות בתעודת הבגרות.

 

לבדיקת ציוני הפסיכומטרי המאפשרים קבלה ישירה בערוץ זה, ראו טבלת ערוצי קבלה לחוגים השונים