קבלה על סמך בחינה פסיכומטרית לבני 30 ומעלה

קבלה למועמדים בני 30 ומעלה:

מועמדים שנולדו בשנת 1992 ולפניה - קבלתם אפשרית במרבית התחומים, גם ללא התחשבות בממוצע תעודת הבגרות (עם זאת, נדרשת זכאות לבגרות).
 

לבדיקת ציוני הפסיכומטרי המאפשרים קבלה ישירה בערוץ זה  »  ראו טבלת ערוצי קבלה לחוגים השונים

 

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.