קבלה על סמך תעודת מכינה ובחינה פסיכומטרית

מכינה קדם אקדמית - בחישוב הציון המשוקלל ניתן משקל זהה (50%) לציון ה מכינה ולציון הפסיכומטרי (רב-תחומי או בדגש כמותי).

המכינות המוכרות הן מכינת האוניברסיטה העברית, מכינת אוניברסיטת תל אביב (הכרה עד שנת תשע"ה 2014-2015 בלבד), מכינת בר אילן (הכרה משנת תשע"ו 2015-2016), מכינת הטכניון (הכרה משנת תשע"ז 2016-2017).

בוגרי המכינות הקדם אקדמיות שפורטו מעלה, אינם מחויבים בזכאות לתעודת בגרות. 

 

על מנת להתקבל לפקולטות הבאות נדרשת  מכינה  במסלולי טבע בלבד: 

  • ה פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע (כולל החוג לפסיכוביולוגיה)
  • ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב
  • ה פקולטה לרפואת שיניים
  • ה פקולטה לרפואה כולל ביה"ס לרוקחות (למעט בחוגים ריפוי בעיסוק וסיעוד).

  

מועמדים לרפואה, רפואת שיניים וריפוי בעיסוק ממכינת בר אילן והטכניון אינם יכולים להרשם מיד בשנה העוקבת ללימודי ה מכינה  בשל הצורך בהמצאת מסמכים עד סיום ההרשמה בחודשים אפריל ומאי 2019. מועמדים אלו יוכלו להרשם לשנת תשפ"א (2020-2021).