קבלה על סמך תעודת מכינה ובחינה פסיכומטרית

מכינה קדם אקדמית - בחישוב הציון המשוקלל , ניתן משקל זהה (50%) לציון ה מכינה ולציון הפסיכומטרי (בדגש הרלוונטי לחוג).


המכינות המוכרות הן:
1. מכינת האוניברסיטה העברית

2. מכינת אוניברסיטת תל אביב  (הכרה עד שנת תשע"ה 2014-2015 בלבד) 
3. מכינת בר אילן (הכרה משנת תשע"ו 2015-2016) 
4. מכינת הטכניון (הכרה משנת תשע"ז 2016-2017) 

• בוגרי המכינות הקדם אקדמיות שפורטו מעלה, אינם מחויבים בזכאות לתעודת בגרות.

• בוגרי המכינות הנ"ל, למעט העברית, מתבקשים להעביר למדור רישום וקבלה את גיליון הציונים לשם המרת
ציון ה מכינה למחשבון האוניברסיטה העברית שבאמצעותו יוכלו לבדוק את סיכויי קבלתם.

לתשומת לב- מכינאי האוניברסיטה העברית הלומדים בשנת הלימודים תשפ"א , יקבלו את סיכויי הקבלה על ידי יועצות ה מכינה .


על מנת להתקבל לפקולטות הבאות, נדרשת  מכינה  במסלולי טבע בלבד: 

  • ה פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע
  • ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב
  • ה פקולטה לרפואת שיניים
  • ה פקולטה לרפואה כולל ביה"ס לרוקחות (למעט בחוגים ריפוי בעיסוק וסיעוד).

• בוגרי מכינת האוניברסיטה העברית יכולים להתקבל ל פקולטה למדעי הטבע גם ממסלול רוח וחברה מוגבר.


• מועמדים לרפואה, רפואת שיניים וריפוי בעיסוק ממכינת בר אלן והטכניון, אינם יכולים להירשם מיד בשנה העוקבת ללימודי ה מכינה , בשל הצורך בהמצאת מסמכים עד סיום ההרשמה בחודש אפריל 2021. מועמדים אלו יוכלו להירשם לשנת תשפ"ג (2022-2023).