קבלה על סמך תעודת מכינה ובחינה פסיכומטרית

 

מכינה קדם אקדמית - בחישוב הציון המשוקלל ניתן משקל זהה (50%) לציון ה מכינה ולציון הפסיכומטרי (בדגש הרלוונטי לחוג).

המכינות המוכרות הן: 
1. מכינת האוניברסיטה העברית 
2. מכינת אוניברסיטת תל אביב  (הכרה עד שנת תשע"ה 2014-2015 בלבד) 
3. מכינת בר אילן  (הכרה משנת תשע"ו 2015-2016) 
4. מכינת הטכניון  (הכרה משנת תשע"ז 2016-2017)

בוגרי המכינות הקדם אקדמיות שפורטו מעלה, אינם מחויבים בזכאות לתעודת בגרות. 

בוגרי המכינות הנ"ל , למעט העברית, מתבקשים לצורך בדיקת סיכויי קבלה להעביר למדור רישום וקבלה את גיליון הציונים לצורך המרת ציון ה מכינה למחשבון האוניברסיטה העברית.

על מנת להתקבל לפקולטות הבאות נדרשת  מכינה  במסלולי טבע בלבד: 

  • ה פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע
  • ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב
  • ה פקולטה לרפואת שיניים
  • ה פקולטה לרפואה כולל ביה"ס לרוקחות (למעט בחוגים ריפוי בעיסוק וסיעוד).

  

מועמדים לרפואה, רפואת שיניים וריפוי בעיסוק ממכינת בר אילן והטכניון אינם יכולים להירשם מיד בשנה העוקבת ללימודי ה מכינה  בשל הצורך בהמצאת מסמכים עד סיום ההרשמה בחודש אפריל 2020. מועמדים אלו יוכלו להרשם לשנת תשפ"ב (2021-2022).