קבלה בהעדפה מתקנת לראויים לקידום

העדפה מתקנת - ראויים לקידום

האוניברסיטה מציעה למועמדים שיוגדרו "ראויים לקידום" הזדמנות נוספת לקבלה ללימודים בכל החוגים.
מועמדים שנמצאו ראויים לקידום יוכלו להתקבל לשנה א' גם אם ציונם המשוקלל נמוך במעט מסף הקבלה הרגיל לחוג בהתאם למספר המקומות שהוקצו בחוג. 

המעוניינים להתקבל בערוץ זה יציינו עובדה זו בבקשת ההרשמה, וכן עליהם לפנות לאגודה לקידום החינוך לשם בדיקה וקבלת הניקוד להעדפה מתקנת.

פרטים באתר האגודה לקידום החינוך  ובטלפון 02-6441159. 

חדש - ערוץ קבלה ישירה לראויים לקידום על בסיס ממוצע בגרות או ציון פסיכומטרי (לבעלי זכאות לבגרות) פרטים בחוגים ובערוצי הקבלה.


הבקשה תידון בתנאים הבאים: נמצאו "ראויים לקידום" על פי אמות המידה המתבססות על כללי האגודה לקידום החינוך, גילם נמוך מ-30 ואינם בעלי תואר אקדמי.

 
אמות מידה אלה כוללות: אזור המגורים, בית הספר התיכון בו למד המועמד, השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה ובעיות מיוחדות של המועמד או בני משפחתו (נתונים המתייחסים לתקופת הלימודים התיכוניים של המועמד) ובתנאי שהניקוד הוא 30 נקודות ומעלה. 
 

לתשומת לב - הטיפול בבקשות המוגשות לאגודה לקידום החינוך נמשך כחודשיים, לפיכך על המועמדים להקדים ולהגיש את בקשתם לאגודה מבעוד מועד.
תוצאת הבדיקה תישלח על ידי האגודה לקידום החינוך ישירות לאוניברסיטה העברית ובמקביל גם לפונה.


מועמדים שנמצאו ראויים לקידום  יוכלו להתקבל מיידית למרבית החוגים במידה ועומדים בסף הקבלה של ראויים לקידום. 
בחלק מהחוגים (מתחומי הרפואה בעיקר), הטיפול בבקשות יתקיים ע"י האוניברסיטה העברית  בחודשי הקיץ  לאחר סגירת חתכי הקבלה הסופיים. 

נוהלי הרישום לאוניברסיטה ובכללם מועדי הרישום, הגשת המסמכים והשלמת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלה לאוניברסיטה חלים גם על הפונים בבקשה לקבלה בערוץ זה.
על המועמד מוטלת האחריות לוודא שזכאותו להעדפה מתקנת עודכנה באוניברסיטה. 

 

בתחומים רפואה, רפואת שיניים, רפואה המסלול הצבאי צמרת - האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 30.4.20 בלבד.

לריפוי בעיסוק האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 31.5.20 בלבד.

מאחר ולאחר ה-30.4.20 ההרשמה ממשיכה על בסיס מקום פנוי, מומלץ גם למועמדי שאר החוגים להקדים את בדיקתם מול האגודה לקידום החינוך ולדאוג שתוצאות הבדיקה יגיעו לאוניברסיטה עד לתאריך 30.4.20.

 

מידע על סיכויי הקבלה לשנה א' ניתן לקבל: