קבלה ישירה על סמך בחינה פסיכומטרית (לזכאים לתעודת בגרות)

קבלה על סמך ציון הבחינה הפסיכומטרית לזכאים לתעודת בגרות (ללא התחשבות בממוצע תעודת הבגרות)

​על העומדים בתנאי הקבלה הישירה לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כמו רמת אנגלית, רמת עברית, ראיון ועוד.
 

קבלה ישירה לא חלה כאשר החוג עובר לסבב ב'.
 

* בחוגי ה פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע ובביה"ס להנדסה ומדעי המחשב נדרש ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

* ב פקולטה למדעי החברה (למעט פסיכוביולוגיה - פסיכומטרי כמותי בלבד), ב פקולטה למשפטים, ב פקולטה לחקלאות, בביה"ס לעבודה סוציאלית, בביה"ס רוקחות, בחוג למדעים ביו-רפואיים ובביה"ס למנהל עסקים ניתן להתקבל על סמך הפסיכומטרי הרב תחומי או הכמותי .

 

תחומי הלימודים

קבלה ישירה  על סמך ציון פסיכומטרי:

קבלה ישירה  על סמך ציון פסיכומטרי לראויים לקידום:

חוגי ה פקולטה  למדעי הרוח, למעט החוגים: חינוך, מדעי הקוגניציה, תכנית "אמירים", תכנית "רביבים"

600

565

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; חינוך; יחסים בין-לאומיים; כלכלה סביבה וניהול; מדע המדינה; מדעי כדור הארץ; מדעי הסביבה; מדעי הצמח בחקלאות; מדעי הקרקע והמים; ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; סטטיסטיקה ומדע הנתונים; קרימינולוגיה; שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים; תקשורת ועיתונאות; חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה

650

615

תכנית "רביבים"

650

625

חשבונאות; כימיה; כלכלה; מנהל עסקים; מנהל עסקים ולימודי אסיה; פיסיקה

675

640

עבודה סוציאלית

680

645

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; כלכלה סביבה וניהול והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי בעלי החיים; מדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי החיים (ביולוגיה); מדעי הכימיה והביולוגיה; מדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעים ביו-רפואיים; מתמטיקה; תכנית משולבת פיסיקה-כימיה; רוקחות; עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר

700

665

ביוכימיה ומדעי המזון; ביוכימיה ומדעי המזון בהתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי התזונה; משפטים; משפטים עם חוג נוסף לתואר 

725

690

פסיכולוגיה

740

705

אינטרנט וחברה; אינטרנט וחברה למדעי הטבע; הנדסת חשמל ומחשבים; הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית; מדעי המחשב; מדעי המחשב וביולוגיה חישובית; פסיכוביולוגיה (צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים)

740

715