קבלה ישירה על סמך בחינה פסיכומטרית (לזכאים לתעודת בגרות)

קבלה על סמך ציון הבחינה הפסיכומטרית לזכאים לתעודת בגרות (ללא התחשבות בממוצע תעודת הבגרות)

​על העומדים בתנאי הקבלה הישירה לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כמו רמת אנגלית, רמת עברית, ראיון ועוד.
ללא השלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה), קבלם של המועמדים לא תיחשב כקבלה מן המניין ולא יישמר להם מקום בחוג. 

נתוני המועמדים יבדקו בשנית עם המצאת הנתונים החסרים, בהתאם למצב ההרשמה בחוג ובהתאם לתנאי הקבלה של החוג במועד המצאת הנתונים.

 

קבלה ישירה לא חלה כאשר החוג עובר לסבב ב'.
 

* בחוגי ה פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע ובביה"ס להנדסה ומדעי המחשב נדרש ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

* ב פקולטה למדעי החברה (למעט פסיכוביולוגיה - פסיכומטרי כמותי בלבד), ב פקולטה למשפטים, ב פקולטה לחקלאות, בביה"ס לעבודה סוציאלית, בביה"ס רוקחות, בחוג למדעים ביו-רפואיים ובביה"ס למנהל עסקים ניתן להתקבל על סמך הפסיכומטרי הרב תחומי או הכמותי .

 

תחומי הלימודים

קבלה ישירה  על סמך ציון פסיכומטרי:

קבלה ישירה  על סמך ציון פסיכומטרי לראויים לקידום:

חוגי ה פקולטה  למדעי הרוח, למעט החוגים: חינוך, קוגניציה, תכנית "אמירים", תכנית "רביבים"

600

565

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; חינוך; יחסים בין-לאומיים; כלכלה סביבה וניהול; מדע המדינה; מדעי כדור הארץ; מדעי הסביבה; מדעי הצמח בחקלאות; מדעי הקרקע והמים; ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; סטטיסטיקה ומדע הנתונים; קרימינולוגיה; שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים; תקשורת ועיתונאות; חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה

650

615

תכנית "רביבים"

650

625

חשבונאות; כימיה; כלכלה; מנהל עסקים; מנהל עסקים ולימודי אסיה; פיסיקה

675

640

עבודה סוציאלית

680

645

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; כלכלה סביבה וניהול והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי בעלי החיים; מדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי החיים (ביולוגיה); מדעי הכימיה והביולוגיה; מדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעים ביו-רפואיים; מתמטיקה; תכנית משולבת פיסיקה-כימיה; רוקחות; עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר.
מדעי החיים בדגש ביו-פיסיקה.

700

665

ביוכימיה ומדעי המזון; ביוכימיה ומדעי המזון בהתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי התזונה; משפטים; משפטים עם חוג נוסף לתואר 

725

690

פסיכולוגיה

740

705

אינטרנט וחברה; אינטרנט וחברה למדעי הטבע; הנדסת חשמל ומחשבים; הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית; מדעי המחשב; מדעי המחשב וביולוגיה חישובית; פסיכוביולוגיה (צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים)

740

715