קבלה ישירה על סמך בחינה פסיכומטרית (לזכאים לתעודת בגרות)

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

 

קבלה על סמך ציון הבחינה הפסיכומטרית לזכאים לתעודת בגרות (ללא התחשבות בממוצע תעודת הבגרות).

קבלה ישירה  לא חלה כאשר החוג עובר לסבב ב'.
 

• בחוגי ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע ובביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב נדרש ציון פסיכומטרי בדגש כמותי .

• ב פקולטה למדעי החברה (למעט פסיכוביולוגיה - פסיכומטרי כמותי בלבד), ב פקולטה למשפטים, ב פקולטה לחקלאות, בביה"ס לעבודה סוציאלית, בביה"ס רוקחות, בחוג למדעים ביו-רפואיים ובביה"ס למנהל עסקים, ניתן להתקבל על סמך הפסיכומטרי הרב-תחומי או הכמותי.

 

קבלה על סמך ציון הבחינה הפסיכומטרית:

תחומי הלימודים

קבלה ישירה  על סמך ציון פסיכומטרי:

קבלה ישירה  על סמך ציון פסיכומטרי לראויים לקידום:

חוגי ה פקולטה  למדעי הרוח, למעט החוגים: חינוך, מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, תכנית "אמירים", תכנית "רביבים"

600

565

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; חינוך; יחסים בין-לאומיים; כלכלה סביבה וניהול; מדע המדינה; מדעי כדור הארץ; מדעי הסביבה; מדעי הצמח בחקלאות; מדעי הקרקע והמים; ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; פילוסופיה; קרימינולוגיה; שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים; תקשורת ועיתונאות; חטיבת לימודים באגרואינפורמטיקה

650

615

תכנית "רביבים"

650

625

חשבונאות; כימיה; כלכלה; מנהל עסקים; מנהל עסקים ולימודי אסיה; סטטיסטיקה ומדע הנתונים

675

640

עבודה סוציאלית

680

645

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; כלכלה סביבה וניהול והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי בעלי החיים; מדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי החיים (ביולוגיה); מדעי הכימיה והביולוגיה; מדעי החיים בדגש בביו-פיסיקה; מדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה; מדעים ביו-רפואיים; מתמטיקה; עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר; פיסיקה; רוקחות; תכנית משולבת פיסיקה-כימיה

700

665

ביוכימיה ומדעי המזון; ביוכימיה ומדעי המזון בהתמחות בביוטכנולוגיה; מדעי התזונה; משפטים; משפטים עם חוג נוסף לתואר 

725

690

פסיכולוגיה

740

705

אינטרנט וחברה; אינטרנט וחברה למדעי הטבע; הנדסת חשמל ומחשבים; הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית; מדעי המחשב; מדעי המחשב וביולוגיה חישובית; פסיכוביולוגיה (צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים)

740

715