קבלה ישירה על סמך בחינה פסיכומטרית (לזכאים לתעודת בגרות)

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
​במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

 

קבלה על סמך ציון הבחינה הפסיכומטרית לזכאים לתעודת בגרות (ללא התחשבות בממוצע תעודת הבגרות).

 

• בחוגי ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע ובביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב נדרש ציון פסיכומטרי בדגש כמותי .

• במרבית חוגי ה פקולטה למדעי הרוח ובחלק מחוגי ה פקולטה למדעי החברה, ניתן להתקבל על סמך ציון פסיכומטרי בדגש רב-תחומי או כמותי או מילולי.

• בחלק מחוגי ה פקולטה למדעי החברה (למעט פסיכוביולוגיה - פסיכומטרי כמותי בלבד), ב פקולטה למשפטים, ב פקולטה לחקלאות, בביה"ס לעבודה סוציאלית, בביה"ס רוקחות, בחוג למדעים ביו-רפואיים ובביה"ס למנהל עסקים, ניתן להתקבל על סמך ציון פסיכומטרי רב-תחומי או כמותי. 

»  ראו טבלת ערוצי קבלה לחוגים השונים

 

קבלה על סמך ציון הבחינה הפסיכומטרית:

תחומי הלימודים

קבלה ישירה  על סמך ציון פסיכומטרי:

קבלה ישירה  על סמך ציון פסיכומטרי לראויים לקידום:

חוגי ה פקולטה  למדעי הרוח, למעט החוגים: חינוך, לימודי אסיה, מדעי הקוגניציה והמוח, פילוסופיה, תכנית "אמירים", תכנית "רביבים";550515
חינוך; לימודי אסיה;575540

גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; יחסים בין לאומיים; מדע המדינה; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; פילוסופיה; קרימינולוגיה; תקשורת ועיתונאות;

600

565

אגרואינפורמטיקה; אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; מדעי הצמח בחקלאות; מדעי הקרקע והמים; שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים;625590

כלכלת סביבה וניהול; מדעי בעלי החיים; מדעי החיים; מדעי הסביבה; מדעי כדור הארץ; מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול; תכנית "רביבים";

650

615

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וביוטכנולוגיה; ביוכימיה ומדעי המזון; בעלי החיים וביוטכנולוגיה בחקלאות; חשבונאות; כימיה; כלכלה; כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה; מדעי החיים בדגש ביו-פיסיקה; מדעי הכימיה והביולוגיה; מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות; מדעי התזונה; מנהל עסקים; מנהל עסקים ולימודי אסיה;  סטטיסטיקה ומדע הנתונים; עבודה סוציאלית; פיסיקה; תכנית משולבת: פיסיקה-כימיה;

675

640

מדעים ביורפואיים; מתמטיקה; עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר; פסיכולוגיה; רוקחות;700665
הכנה למוסמך במנע"ס;700-

אינטרנט וחברה; ביוכימיה ומדעי המזון וביוטכנולוגיה; הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית; משפטים; משפטים עם חוג נוסף לתואר; משפטים עם חשבונאות כחוג נוסף לתואר; פסיכולוגיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ); 

725

690

אינטרנט וחברה (למדעי הטבע); הנדסת חשמל ומחשבים; מדעי המחשב; מדעי הקוגניציה והמוח; מכפיל במשפטים; צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים;

740

705

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית;750715