קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית/ בחינת SAT

קבלה על סמך ציון משוקלל  - מסלול קבלה מרכזי לאוניברסיטה ובו משקללים את הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות.

בחישוב הציון המשוקלל לצורך קבלה למרבית החוגים ניתן משקל זהה (50%) לציון ממוצע הבגרות ולציון הפסיכומטרי (בדגש הרלוונטי לחוג). בחוגים אחרים ניתן משקל של 30% לציון ממוצע הבגרות ומשקל של 70% לציון הפסיכומטרי (בדגש הרלוונטי לחוג).
בנוסף, קיימים חוגים הפועלים לפי ריבוי משוקללים כלומר הציון המשוקלל יקבע לפי הציון הפסיכומטרי בדגש הרלוונטי לחוג, הגבוה מביניהם. כמו כן, ילקח המשקל המיטבי לציוני ממוצעי הבגרות והציון הפסיכומטרי: 50% לכל מרכיב, או 30% לציוני הבגרות ו-70% לציון הפסיכומטרי.

 

בחינת ה-SAT  - מהווה תחליף לבחינה הפסיכומטרית עבור קבלה ל תואר בוגר בכל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים ורפואה מסלול צבאי - צמרת.

בכדי לבדוק סיכויי קבלה על סמך ציון SAT, יש לפנות למדור רישום וקבלה.

מועמדים שנרשמו, נדרשים לפנות למוסד בו ביצעו את בחינת ה-SAT ולבקש להעביר את אישור הבחינה הרשמי לאוניברסיטה העברית - סמל מוסד 4551.