קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית/ בחינת SAT

קבלה על סמך ציון משוקלל  - מסלול קבלה מרכזי לאוניברסיטה ובו משקללים את הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות.

בחישוב הציון המשוקלל לצורך קבלה למרבית החוגים ניתן משקל זהה (50%) לציון ממוצע הבגרות ולציון הפסיכומטרי (רב-תחומי או בדגש כמותי). בחוגים אחרים ניתן משקל של 30% לציון ממוצע הבגרות ומשקל של 70% לציון הפסיכומטרי (רב-תחומי או בדגש כמותי).
בנוסף, קיימים חוגים הפועלים לפי ריבוי משוקללים כלומר הציון המשוקלל יקבע לפי הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי או הכמותי הגבוה מבין השניים. כמו כן, ילקח המשקל המיטבי לציוני ממוצעי הבגרות והציון הפסיכומטרי: 50% לכל מרכיב, או 30% לציוני הבגרות ו-70% לציון הפסיכומטרי.

 

בחינת ה-SAT מהווה תחליף לבחינה הפסיכומטרית עבור קבלה ל תואר בוגר בכל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים ורפואה מסלול צבאי - צמרת.

בכדי לבדוק סיכויי קבלה על סמך ציון SAT, יש לפנות למדור רישום וקבלה.

מועמדים שנרשמו נדרשים לפנות למוסד בו ביצעו את הבחינה ולבקש להעביר את אישור הבחינה הרשמי לאוניברסיטה העברית סמל מוסד 4551.