ביוכימיה מבנית ומולקולרית

 • מתמטיקה ומדעי הטבע

 • 577

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם

 • מחקרי

 • מידע כללי:

  תחומי המחקר בחוג משלבים דיסציפלינות ביוכימיות ומולקולריות חדשניות, תוך שימוש במערכות מודל של תאי-שמר, תאים אנימליים, אורגניזם שלם וחיות טרנסגניות.

  בעלי תארים בתחומים אלו יוכלו להמשיך ולעסוק במחקר במוסדות מדעיים, להשתלב בתעשייה הביוטכנולוגית המתפתחת בארץ, להשתלב במעבדות מחקר הצמודות למחלקות קליניות בבתי-חולים או לפנות להוראת המדעים בבתי הספר התיכוניים.

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל ב-22.1.17 ותסתיים ב-1.10.17

   

  מבנה התכנית:

  נושאי המחקר בחוג הם ברמת התא הבודד, בקרה הורמונלית, רצפטורים, תהליכי בקרה ברמת סינתזת חלבונים, תהליכים מולקולריים במוח, ביוכימיה של הראייה, החדרה מכוונת של מולקולות לתוך תאים, אונקוגנים, תרופות אנטי סרטניות ותהליכי מות תאי מתוכנן, ביוטכנולוגיה, נוירוביוכימיה, תהליכים בשחרור נאורוטרנסמיטורים בתאי עצב ומערכות שחרור חלופיות, מנגנונים מוליקולריים של טרנספורט, ביוכימיה של מלריה, ביוכימיה של חלבונים, ביוכימיה של פוטוסינתזה, ביוסינתזה של צלולוז, ביוכימיה התפתחותית של העור, השליה כמודל להתפתחות, אנליזה מולקולרית של התמיינות רקמות במערכת המין ונושאים בביואינפורמטיקה תוך דגש על מבנה ותפקוד של חלבונים, ובביולוגיה מבנית של X-ray ו-NMR

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

  ללימודים לקראת ה תואר מוסמך במכון למדעי החיים, יוכלו להתקבל בעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית בציון 85 לפחות אשר למדו ביולוגיה בהיקף מלא (מסלול 4010). גם סטודנטים אשר למדו ביולוגיה בהיקף מצומצם (מסלול 4011), או בעלי תואר בוגר בחוג אחר, או בעלי תואר דומה ממוסדות השכלה גבוהה אחרים בארץ או בחו"ל, יוכלו להתקבל ללימודים, אך במידת הצורך יוטלו עליהם לימודי השלמה.

  הקבלה ללימודים מותנית במציאת מנחה מבין מורי החוג.

  נדרש בנוסף פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  ראש החוג - פרופ'  תומר רביד טל: 02-6584349, אימייל:tommer.ravid@mail.huji.ac.il 

  מזכירות - שרה גבריאל טל: 02-6585445, אימייל: saraga@savion.huji.ac.il