מוסמך בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע מידע כללי

הקבלה ל לימודי מוסמך ב פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע תותנה בקיום שני תנאי סף מינימאליים:

א.   ציון תואר בוגר בתוכנית רלוונטית של 85 ומעלה, למעט חוגים ספציפיים בהם תתאפשר הקבלה עם ציון של 80 ומעלה (סגירת תואר מתחייבת עד לתחילת שנת הלימודים), כולל פטור מלימודי אנגלית (תלמידי חו"ל יציגו פטור מלימודי אנגלית או עברית. תלמידי חו"ל לא נדרשים לפטור בעברית אם תכנית הלימודים שלהם כולה באנגלית). הרלוונטיות של תארי בוגר שונים לחוגים השונים תקבע על ידי החוגים עצמם.

ב.   עמידה בתנאי קבלה הנהוגים בחוג, לרבות מפגש / ראיון עם ראש החוג או מי מטעמו (יועץ, וועדת קבלה).

בחלק מהחוגים יידרש המועמד למצוא מנחה לכתיבת תזה כתנאי הקבלה לתואר.

 

פרטים נוספים באתר ה פקולטה

אתר ה פקולטה

שדרוג המלגות לסטודנטים בתחומי המדעים המדוייקים