מוסמך בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע מידע כללי

הקבלה ל לימודי מוסמך ב פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע תותנה בקיום שני תנאי סף מינימאליים:

א.   ציון תואר בוגר בתכנית רלוונטית של 85 ומעלה, למעט חוגים ספציפיים בהם תתאפשר הקבלה עם ציון של 80 ומעלה (סגירת תואר מתחייבת עד לתחילת שנת הלימודים), כולל פטור מלימודי אנגלית (תלמידי חו"ל יציגו פטור מלימודי אנגלית או עברית. תלמידי חו"ל לא נדרשים לפטור בעברית אם תכנית הלימודים שלהם כולה באנגלית). הרלוונטיות של תארי בוגר שונים לחוגים השונים תקבע על ידי החוגים עצמם.

ב.   עמידה בתנאי קבלה הנהוגים בחוג, לרבות מפגש / ראיון עם ראש החוג או מי מטעמו (יועץ, וועדת קבלה).

בחלק מהחוגים יידרש המועמד למצוא מנחה לכתיבת תזה כתנאי הקבלה לתואר.

 

פרטים נוספים באתר ה פקולטה

אתר ה פקולטה

 

סדרי הרשמה

ההרשמה ל תואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

  1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט.
  2. ברמת ה פקולטה : באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר , וטופס אישור מנחה* . להשלמת התהליך ההרשמה יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך מידע אישי )

מועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות ל תואר בוגר , יש לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד.

 

*טופס אישור מנחה
הנרשמים לחוגים הבאים נדרשים למצוא מנחה, שידריך אותם בעבודת המחקר ובכתיבת עבודת הגמר, כבר בעת ההרשמה ולהחתים אותו על טופס אישור המנחה: כימיה, מדעי הצמח, ביולוגיה תאית והתפתחותית, גנטיקה, מדעי המח וההתנהגות, ביוכימיה מבנית ומולקולרית, אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, מדעי האטמוספירה, הידרולוגיה ומשאבי מים ( מסלול מחקרי ), גיאולוגיה, אוקיאנוגרפיה, מדעי הסביבה, ביוטכנולוגיה.