לימודי יידיש

 • מדעי הרוח

 • 112

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  יידיש היא לשונה של תרבות ענפה, בת אלף שנים, שפנים רבות לה: ספרות עשירה ומיוחדת, פולקלור, עיתונות, תאטרון, חינוך ומחקר. התוודעות לצורותיה ולתולדותיה הינה חוויה אינטלקטואלית מעשירה, העשויה לחדד את הבנת אופייה של תרבותנו הרב-גונית העכשווית,  בישראל ובעולם. התכנית מציעה לימודים בכל התחומים של תרבות יידיש: ספרות, בלשנות, היסטוריה ופולקלור.

  קיימות מסגרות אינטנסיביות ללימוד השפה, החל בקורס קיץ עבור סטודנטים שבאים ללא ידיעת השפה.

  משתתפי התכנית יזכו למלגות קיום משמעותיות לאורך כל תקופת לימודיהם, הודות למענק מיוחד מ"יד הנדיב" ותמיכה של מוסדות נוספים, כגון "בית שלום עליכם".

  ניסיון העבר מלמד שסטודנטים ליידיש השתלבו במשרות הוראה ומחקר בתחומים מגוונים – מוסדות תרבות שונים, ספריות, עבודות תרגום ועריכה.

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה:

  21.1.18- 13.9.18

  להרשמה

   

  מבנה התכנית:

  לימודי השלמה
  קורס בהיקף של 4  נ"ז  בתורת הספרות, בתאוריה של תרבות או בתולדות יהודי מזרח אירופה, לפי הכוונת היועץ: סטודנטים שלא למדו את הקורס "מבוא ליידיש ולתרבותה" יידרשו ללמוד אותו.

  הלימודים לתואר שני מתנהלים בשני מסלולים:

  1. המסלול המחקרי (מסלול א): רק המשתתפים במסלול המחקרי יהיו זכאים למלגות מטעם "יד הנדיב". ההשתתפות בתכנית זו כרוכה בלימודים שמתנהלים בחלקם גם באוניברסיטה אחרת.
  2. המסלול הלא-מחקרי (מסלול ב). 

   

  מסלול א:

  היקף הלימודים:קורסים בהיקף של 28-32 נ"ז , ובתוכם לימודי חובה:

  יידיש: קריאת מקורות בהקשרם התרבותי – 4 נ"ז

  תרבות יידיש: כלים ביבליוגרפיים ואפיקי מחקר- 2 נ"ז

  קורס דו-שנתי על התפתחותה של ספרות יידיש החדשה - 8 נ"ז

  כתיבה יהודית ותאוריה של ספרות -  2 נ"ז (נלמד באוניברסיטת תל אביב פעם בשנתיים)

  סמינריונים וקורסים נוספים עד להשלמת ה נ"ז הנדרש: ניתן ללמוד 4-8 נ"ז מחוץ לתכנית באישור היועץ ועל פי תחום ההתמחות שהסטודנטים יבחרו. 

  כתיבת עבודה סמינריונית אחת ועבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי.
  שפת מחקר: התלמידים יידרשו ללמוד גרמנית, פולנית או רוסית בהיקף של 8 ש"ש.

  קורסי עזר
  קורסים ממדעי היהדות בהיקף של 4 נ"ז , כפוף לשנתון תשע"ט. 

   

  מסלול ב:

   

  לימודים בהיקף של 44-40  נ"ז  , הכוללים לימודי חובה כמו במסלול א'.

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים ל פקולטה למדעי הרוח

  שנתיים של לימודי יידיש בהיקף של 8 ש"ש. הסטודנטים יוכלו להשלים את הדרישה הזאת גם במסגרת השנה הראשונה של לימודיהם בתכנית. התכנית מציעה מכינות שנתיות ליידיש למתחילים ולמתקדמים בהיקף של 4 ש"ש כל אחת. אחת המסגרות שבהן אפשר להשלים את הדרישות של לימוד השפה הוא קורס הקיץ האינטנסיבי ליידיש המתקיים באוניברסיטת תל אביב, אשר היקף ההוראה בו בכל מחזור שווה לשנת לימודים אחת. 

   

  פרטי קשר:

  ראש התכנית פרופ' אלי לדרהנדלר: 02-5882492  eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

  מזכירות החוג: גב' איריס נהרי, 02-5881388  irisn@savion.huji.ac.il