מוסמך בפקולטה למדעי הרוח מידע כללי

תנאי קבלה כלליים:

1. במסלול המחקרי- תואר בוגר בציון 85 לפחות ו-85 בחוג שבו מתכוונים להמשיך את הלימודים

2. במסלול הלא מחקרי- תואר בוגר בציון 80 לפחות בחוג שבו ממשיכים ללמוד

3. פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית

ההרשמה נעשית במערכת הרישום האוניברסיטאית
לאחר ביצוע הרישום, יש לפנות לרכזת המוסמך בדוא"ל: michalbro@savion.huji.ac.il לקבלת טופסי הרשמה פקולטטיים. 

 

היחידה ללימודי שפות

ה פקולטה  למדעי הרוח באוניברסיטה העברית ייסדה לאחרונה יחידה חדשה ללימודי שפות, ראשונה מסוגה בארץ. לפרטים לחצו כאן.

 

תכניות ייחודיות במדעי הרוח

1. לימודים מתקדמים בביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג:

קיימות מספר תכניות משותפות לבית הספר ול פקולטה  למדעי הרוח בשפה האנגלית, במדע הדתות, ארכאולוגיה בארץ המקרא, מדעי היהדות ולימודי האסלאם והמזרח התיכון. מידע נוסף: 02-5883183/4 או באתר.

 

2. תכנית משותפת עם האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים

לפי הסכם עם האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים, יוכלו הסטודנטים לקבל תואר "מוסמך אוניברסיטה במוסיקה" או "מוסמך במוסיקה" על סמך לימוד בשני המוסדות. המועמדים לתכנית זו חייבים למלא אחר תנאי הקבלה של שני המוסדות.

ההרשמה נעשית במערכת הרישום האוניברסיטאית

לאחר ביצוע הרישום, יש לפנות לרכזת המוסמך בדוא"ל: michalbro@savion.huji.ac.il לקבלת טופסי הרשמה פקולטטיים. 

 

אתר ה פקולטה