מתמטיקה

 • מתמטיקה ומדעי הטבע

 • 530

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  הלימודים למוסמך מוצעים בשני מסלולים:

  המסלול המחקרי: הלימודים במסלול זה מקנים לסטודנט ידע מקיף בתחומים מגוונים במתמטיקה, ומאפשרים לו להתמודד עם תכנים מתקדמים ושיטות מחקר חדישות. הם מכשירים אותו לתעסוקה אקדמית או תעשייתית במקצוע, וכן להמשך לימודים ומחקר לתואר דוקטור. הדרישות כוללות קורסים, בחינת גמר ועבודת גמר.

  המסלול הלא-מחקרי: מסלול זה מעניק לסטודנטים השכלה מתמטית רחבה שתעמיק את הבנתם במקצוע ותסייע להם בעיסוקיהם בהוראת המתמטיקה או בשימושיה בתעשייההדרישות כוללות קורסים ובחינת גמר.

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל ב-21.1.18 ותסתיים ב-14.10.18

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  ההרשמה ללימודים ל תואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך ב פקולטה למדעי הטבע ובמקביל במדור לקבלת תלמידים.

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

  החוג יקבל ל לימודי מוסמך סטודנטים שסיימו לימודי מתמטיקה באוניברסיטה העברית בהיקף של חוג (רחב או רגיל) בציון 85 לפחות, ולימודיהם לבוגר כללו את הקורסים הבאים:

  אינפי מתקדם 2 (80316 וקורסי אינפי המקדימים לקורס זה), תורת ההסתברות (80420), משוואות דיפרנציאליות רגילות (80320), מבוא ללוגיקה (80423), תורת הקבוצות (80200), מבנים אלגבריים (2) (80446 וקורסי האלגברה המקדימים לקורס זה), מבוא לטופולוגיה (80516), תורת המידה (80517), פונקציות מרוכבות (80519).

  עבור סטודנטים שסיימו לימודי תואר ראשון במתמטיקה במוסדות אחרים הדרישה היא לתכנית דומה.

  בכפוף לאישור ראש החוג, יתקבלו בתנאים מסויימים גם תחליפים ראויים לחלק מקורסים אלו. בפרט עבור סטודנטים שסיימו לימודי פיסיקה בהיקף של חוג, יתקבלו בדרך כלל התחליפים הבאים:

  מתמטיקה שימושית 2 (80157) כתחליף למשוואות דיפרנציאליות רגילות (80320). פונקציות מרוכבות ושימושיהן (80314) כתחליף לפונקציות מרוכבות (80519). הסתברות ושימושיה (80312) כתחליף לתורת ההסתברות (80420).

  תישקל גם מועמדותם של סטודנטים שלא למדו חלק מן הקורסים המצוינים לעיל. סטודנט שיתקבל בתנאים אלה יידרש בדרך כלל להשלים את החסר בשנת לימודיו הראשונה למוסמך, בנוסף ללימודי המוסמך. במקרים חריגים ידון החוג גם במועמדים שציונם הממוצע ל תואר בוגר נמוך מ- 85, אך גבוה מ- 80.

  נדרש בנוסף פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  ראש החוג - פרופ' יעקב ורשבסקי: vyakov@math.huji.ac.il

  מזכירה לענייני הוראה - אורנה ברק: ornaba@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-6584748.

  מזכירה לענייני תלמידים - אורלי אביטל: orlyko@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-6585137.

  יועצי מוסמך -

  סמסטר א'- פרופ' רון ליבנה rlivne@math.huji.ac.il

  סמסטר ב'- פרופ' ערן נבו: nevo.eran@gmail.com