מתמטיקה

 • מתמטיקה ומדעי הטבע

 • 530

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם

 • מחקרי, עיוני

 • מידע כללי:

  הלימודים למוסמך מוצעים בשני מסלולים:

  המסלול המחקרי: הלימודים במסלול זה מקנים לסטודנטים/יות ידע מקיף בתחומים מגוונים במתמטיקה, ומאפשרים להם/ן להתמודד עם תכנים מתקדמים ושיטות מחקר חדישות. הם מכשירים אותם/ן לתעסוקה אקדמית או תעשייתית במקצוע, וכן להמשך לימודים ומחקר לתואר דוקטור. הדרישות כוללות קורסים, בחינת גמר ועבודת גמר.

  המסלול העיוני: מסלול זה מעניק לסטודנטים/יות השכלה מתמטית רחבה שתעמיק את הבנתם/ן במקצוע ותסייע להם/ן בעיסוקיהם/ן בהוראת המתמטיקה או בשימושיה בתעשייההדרישות כוללות קורסים ובחינת גמר.

  אתר החוג

   

  מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ג:

  ההרשמה תחל בתאריך 23.01.2022

   

  סדרי הרשמה: 

  ההרשמה ל תואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:
  1.
  ברמה אוניברסיטאית באמצעות הרישום המקוון.
  2. ברמת ה פקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר . לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

   

  » מועמדים/ות אשר למדו/לומדים/לומדות  תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים/ות לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מהמידע האישי).

  » על מועמדים/ות אשר טרם קיבלו אישור זכאות ל תואר בוגר , לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד.

  » למידע נוסף ניתן לפנות בטלפון 02-6586722 או במייל shulic@savion.huji.ac.il

   

  על הנרשמים/ות לבדוק את דרישות החוג בנוגע למועד התקשרות עם המנחה. אם קיימת דרישה כזו, נדרשים הסטודנטים/ות להתקשר עם מנחה כבר בעת ההרשמה.
  סטודנט/ית שהגיש/ה מועמדותו/ה ל לימודי מוסמך , מתבקש/ת לפנות לחוג אליו נרשם/ה ולבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

  ל לימודי מוסמך במתמטיקה רשאים להגיש מועמדות תלמידים בעלי תואר בוגר במתמטיקה בהיקף של חוג (רחב או רגיל) באוניברסיטה העברית או אוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל, שסיימו את לימודיהם עם ציונים מספיק גבוהים. ככלל, החוג ידון רק במועמדים שציון הממוצע הכללי שלהם לתואר, והממוצע בקורסי חובה וחובת בחירה במתמטיקה של שנים ב-ג, הוא 85 לפחות (רשימת הקורסים מופיעה למטה). במקרים חריגים, ידון החוג גם במועמדים בעלי ממוצעים נמוכים מ- 85, אך גבוהים מ- 80. תלמידים בעלי תואר בוגר בתחום אחר רשאים להגיש מועמדות, ומועמדותם תשקל על בסיס פרטני.


  כדי להתקבל ב קבלה ישירה (ללא השלמות), הלימודים לבוגר של המועמד\ת צריכים לכלול את קורסי החובה והחובה-בחירה של תואר בוגר , כלומר את הקורסים הבאים:

  אינפי מתקדם 1 (80315); אנליזה על יריעות (80426); אנליזה פונקציונלית (80427); מבנים אלגבריים 1 (80445); תורת הקבוצות (80200);  תורת ההסתברות 1 (80420); מבוא ללוגיקה (80423); מבנים אלגבריים (2) (80446); מבוא לטופולוגיה (80516); משוואות דיפרנציאליות (80320); תורת המידה (80517); פונקציות מרוכבות (80519)


  בכפוף לאישור של יועץ מוסמך או ראש החוג, יתקבלו בתנאים מסויימים גם תחליפים ראויים לחלק מקורסים אלו. בפרט, עבור תלמידים שסיימו לימודי פיזיקה בהיקף של חוג, יתקבלו בדרך כלל התחליפים הבאים:

  מתמטיקה שימושית 2 (80157) כתחליף למשוואות דיפרנציאליות (80320), פונקציות מרוכבות ושימושיהן (80314) כתחליף לפונקציות מרוכבות (80519), הסתברות ושימושיה (80312) כתחליף לתורת ההסתברות 1 (80420).


  תישקל גם מועמדותם של תלמידים שלא למדו חלק מן הקורסים המצוינים לעיל. במקרה של קבלה, התלמידים יידרשו בדרך כלל להשלים את החסר בשנת הלימודים הראשונה למוסמך, בנוסף ללימודי המוסמך. יתכנו החרגות לתלמידים מצטיינים.

  נדרש בנוסף פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  ראש החוג: פרופ' יונתן ברויאר  vchair.math@mail.huji.ac.il     

  מזכירה לענייני הוראה: אורנה ברק ornaba@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-6584748.

  מזכירה לענייני תלמידים: אורלי אביטל orlyko@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-6585137.

  יועצי מוסמך:

  פרופ' שחר מוזס:  mozes@math.huji.ac.il

  פרופ' ערן נבו: nevo@math.huji.ac.il