תכנית הידרולוגיה ומשאבי המים, בשיתוף הפקולטאות טבע, חברה וחקלאות

 • מתמטיקה ומדעי הטבע, מדעי החברה, חקלאות מזון וסביבה

 • 589

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם, רחובות

 • מחקרי, לא מחקרי

 • המסלול המחקרי - מידע כללי:

  התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות וטכנולוגיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים, תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.

  הפוטנציאל התעסוקתי של בוגרי התכנית הוא רחב ביותר. הם יעסקו במחקר ובפיתוח בארץ ובחו"ל, בבעיות של הפקת מים, אספקת מים, טיפול בזיהומי מים, תכנון אזורי, פיתוח טכנולוגי והגנת הסביבה. הבוגרים ישתלבו במערכת האקדמית, ברשויות המים, בחברות ייעוץ, ובחברות הזנק חדשות בתחום המים. 

  מבנה התכנית:

  הלימודים כוללים קורסים, מעבדות וסיורים. חלק מרכזי בתכנית הוא ביצוע מחקר עצמאי בתחום מסויים וסיכומו לעבודת גמר בהידרולוגיה.

   

  המסלול הלא מחקרי - מידע כללי:

  התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות וטכנולוגיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים, תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.

  הפוטנציאל התעסוקתי של בוגרי התכנית הוא רחב ביותר. הם יעסקו במחקר ובפיתוח בארץ ובחו"ל, בבעיות של הפקת מים, אספקת מים, זיהומי מים, ניקוז ותכנון עבור רשויות מים ציבוריות, בחברות פרטיות העוסקות בתחום הסביבה, ובחברות המפתחות טכנולוגיות חדשות בתחום המים.

  מבנה התכנית:

  הלימודים כוללים קורסים, סמינרים, מעבדות וסיורים.

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל ב-21.1.18 ותסתיים ב-14.10.18

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  ההרשמה ללימודים ל תואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך ב פקולטה למדעי הטבע ובמקביל במדור לקבלת תלמידים.

  לסטודנטים במסלול המחקרי- יש להירשם גם דרך החוג למדעי כדור הארץ, טל': 02-6586353.

   

   תנאי קבלה:

  ציון של 85 לפחות ב תואר בוגר בתחומים רלוונטיים.

  לימודי השלמה יידרשו מכל מי שחסרים לו קורסים מסוימים.

  לסטודנטים במסלול המחקרי- על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר מתוך רשימת חברי התכנית, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את הסטודנט בעבודת המחקר. איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתכנית.

  נדרש בנוסף פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  ראש התכנית - פרופ' סיימון עמנואל: simonem@cc.huji.ac.il, 02-6586875

  מזכירת התכנית - מגי פרקין: magip@savion.huji.ac.il, 02-6584923