מדעי הרוקחות והתרופה

 • רוקחות

 • 621

 • עין כרם

 • מחקרי

 • מידע כללי: 

  בית הספר לרוקחות מהווה מרכז מחקר מוביל בחקר ופיתוח תרופות. בבית הספר מתקיימים לימודים לקראת תואר מוסמך . בתום הלימודים מוענק תואר מוסמך במדעי התרופה. 

  לימודי המוסמך מתנהלים בתחומים: מדעי הרוקחות, כימיה תרופתית, פרמקולוגיה. במסגרת לימודי המוסמך נדרשת הגשת עבודת גמר. לימודי המוסמך מתוכננים ל4  סמסטר ים. ניתן לעבור לתכנית לימודים לתואר דוקטור ב"מסלול ישיר" תוך פרק זמן של עד שנתיים מיום תחילת הלימודים למוסמך. תואר מוסמך אינו מקנה זכות לקבלת רישיון לעסוק במקצוע הרוקחות. 

  מצטיינים? חושבים קדימה?   מתעניינים במחקר? מקומכם איתנו! 

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה: 

  ההרשמה תחל בתאריך  21.1.18  ותסתיים עם תחילת שנה הלימודים הבאה.  

   

  תנאי קבלה: 

  1. תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה לרפואה

  2. ללימודי המוסמך במדעי הרוקחות, כימית-תרופתית, ופרמקולוגיה רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר  B.Sc בציון ממוצע לבוגר של 80 ומעלה.

  3. מציאת מנחה (אחד ממורי בית הספר לרוקחות). 

  מספר המתקבלים ל לימודי מוסמך מוגבל בהתאם ליכולת הקליטה של החוג, ולפיכך עמידה בממוצע הציונים כפי שפורט לעיל אינה מבטיחה קבלה ללימודי המוסמך. הלימודים לתואר ד"ר ברוקחות קלינית מיועדים לבוגרי ביה"ס לרוקחות בלבד או לבעלי תואר ברוקחות מאוניברסיטאות מוכרות. לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר מוסמך ברוקחות, מדעי הרפואה, ומדעי הטבע של מוסד מוכר להשכלה גבוהה. 

   

  הרשמה 

  הרשמה נעשית דרך האתר ללימודים מתקדמים 

   

  קניין רוחני ומדעי התרופה תכנית מוסמך ללא תזה משותפת לבית הספר לרוקחות ול פקולטה למשפטים.

  בשנת הלימודים תשע"ח תיפתח תכנית חדשה ל תואר מוסמך המשותפת לבית הספר לרוקחות שב פקולטה לרפואה, ול פקולטה למשפטים בנושא קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma).

  התכנית פתוחה לסטודנטים בעלי תואר ראשון בתחום מדעי החיים ומשפטים המשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית יהיו זכאים לתואר שני מפקולטת האם: לסטודנטים למשפטים יוענק תואר מוסמך במשפטים (LL.M.), עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה; לסטודנטים למדעי החיים יוענק תואר מוסמך במדעי הטבע (M.Sc.) עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה.

  למה ללמוד:

  תחום התרופות מתאפיין באתגרים משפטיים ומדעיים ייחודיים, כמו גם בהשלכות כלכליות משמעותיות. התכנית מציעה הזדמנות ייחודית להתמחות בתחום המצוי בחזית המדע והמשפט, באמצעות הכשרה בינתחומית המשלבת קורסים וסדנאות משפטיים ומדעיים.

  על סגל המרצים נמנים מומחים בעלי שם בתחום הפארמה מן האקדמיה ומן הפרקטיקה.

  הלימודים (קורסי החובה) ירוכזו במהלך יומיים בשבוע, תוך מתן אפשרות להשלמת התואר תוך שנתיים.

  פרטים מלאים על התכנית     

  הגשת מועמדות לתכנית נעשית דרך האתר ללימודים מתקדמים

  לפרטים נוספים : מיכל לסרי, מזכירות מוסמך: 02-6758617 michall@savion.huji.ac.il

   

  הלימודים לתואר דוקטור מתנהלים בתחומים הבאים

  כימיה תרופתית, מדעי הרוקחות ופרמקולוגיה. פרטים נוספים בתקנון לתלמידי מחקר. עיקר הלימודים לקראת התואר דוקטור מבוססים על עבודת מחקר מקורית במסגרת אחת המחלקות של ביה"ס לרוקחות. הם כוללים גם השתתפות בקורסים, בהתאם לתכנית מיוחדת לכל סטודנט. ההרשמה במזכירות לתלמידי מחקר.  מסלול ישיר לדוקטורט מסלול מיוחד המאפשר מעבר ישיר מ תואר בוגר לתואר דוקטור לפילוסופיה. קבלה למסלול זה טעונה באישור מטעם הוועדה ללימודים מתקדמים של ביה"ס וה פקולטה לרפואה. קבלתו של תלמיד מחקר, סדרי הרשמתו וכו' יתנהלו בהתאם לתקנות שתהיינה בתוקף והמופעלות על ידי הרשות לתלמידי מחקר

  המסלול הישיר לדוקטורט מיועד לסטודנטים מצטיינים על פי הקריטריונים המפורטים. בעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית ובעלי תואר בוגר מקביל ממוסד אחר בארץ או בחו"ל, בציון כללי "טוב מאוד" לפחות, רשאים להגיש מועמדותם למסלול הישיר המאפשר להם ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.) מבלי שיהיו חייבים לקבל תחילה את ה תואר מוסמך . רשאים להצטרף סטודנטים שעמדו כבר בדרישות חובות הקורסים למוסמך, ושהינם בעלי ציון 85 לפחות בלימודי הבוגר, וציון ממוצע בקורסי המוסמך שלהם הינו 90 לפחות. זאת בהמלצת הועדה ללימודים מתקדמים של ביה"ס לרוקחות ובאישור הועדה ללימודים מתקדמים של ה פקולטה לרפואה. המועמדים למסלול הישיר לדוקטורט ירצו על עבודת המחקר שלהם במסגרת סמינריון המוסמך של ביה"ס לרוקחות. בהרצאה זו יסכמו את ממצאי מחקרם ואם לא הגיעו לממצאים ברי- הצגה, תהייה זו הרצאת סקירה. בהרצאה יהיו נוכחים נציג הועדה ללימודים מתקדמים של ביה"ס ומומחה בתחום המחקר. הרצאת הסמינר תהייה חלק משיקולי הועדה ללימודים מתקדמים לצורך אישור המעבר לתכנית המסלול הישיר. הסטודנט יידרש לעבור בחינת סינון למעבר לדוקטורט, בה יידרש להוכיח את התאמתו לתכנית. סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יירשם בשנה הראשונה ללימודיו כסטודנט למוסמך ויחויב לעמוד בחובת הקורסים במלואה בנוסף לסמינר (3 נ"ז ). במקרה שלא ימשיך הסטודנט לדוקטורט במסלול הישיר מכל סיבה שהיא יחולו עליו הכללים שפורטו לעיל לגבי תלמידי מוסמך כולל הרצאה במסגרת סמינריון המוסמך. קבלת הסטודנט למסלול הישיר טעונה אישור מטעם הועדה ללימודים מתקדמים של ביה"ס. על הסטודנט שבכוונתו להמשיך למסלול הישיר להגיש בקשה בכתב למזכירות תלמידי מוסמך. קבלתו של סטודנט כתלמיד מחקר, סדרי הרשמתו, הגשת הנושא לעבודת הדוקטור, לימודי השלמה שיוטלו עליו וכיו"ב, יתנהלו בהתאם לתקנות שתהיינה בתוקף והמופעלות על ידי הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים.  

   

  פרטי קשר: 

  מיכל לסרי, טלפון: 02-6758617, מייל:  michall@savion.huji.ac.il